ยอดเขาพ่อตาโชงโดง

ยอดเขาพ่อตาโชงโดง

ยอดเขาพ่อตาโชงโดง พิชิตยอดเขาสูงเสียดฟ้า ด้วยความสูงจากระดับน้ำทะเลเกือบ 1,000 เมตร อันบ่งบอกถึงความดึกดำบรรพ์ของพืชพรรณ และมีความหลากหลายทางชีวภาพ ระหว่างทางเดินจะพบพันธุ์พืชและสัตว์ป่านานาชนิด ศึกษาระบบนิเวศของป่าดงดิบชื้น หรือป่าฝนจากตีนเขาสู่ยอดเขาป่าดิบเขา และความ แปลกตาของมอส เฟิร์น ที่ห่อหุ้มต้นไม้รับความอบอุ่นจากแสงแดดยามอาทิตย์อัสดง ณ อันดามัน สามารถกางเต็นท์ แขวนแปลพักแรมบนยอดเขาสูง สัมผัสทะเลหมอกยามเช้า

ซึ่งการเดินทางสามารถติดต่อสอบถาม ได้ที่หน่วยอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ พะโต๊ะ โทร. 0 7752 0075 และชมรมท่องเที่ยวเชิงนิเวศป่าต้นน้ำพะโต๊ะ โทร. 0 7752 0055

ติดต่อ: 

หน่วยอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ พะโต๊ะ โทร. 0 7752 0075 และชมรมท่องเที่ยวเชิงนิเวศป่าต้นน้ำพะโต๊ะ โทร. 0 7752 0055

สถานที่ตั้ง: 

อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร

แผนที่ แสดงที่ตั้ง : 
[gmap zoom=11 |center=9.743572626336896,98.79112243652344 |width=400px |height=450px |control=Micro |type=Map]
ข้อมูลจังหวัด: 
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว: 
ลักษณะเด่นของแหล่งท่องเที่ยว: 

ท่องเที่ยวสะดุดตา Spotlight Travel