ยางพาราต้นแรก ของประเทศไทย

ยางพาราต้นแรก ของประเทศไทย

ยางพาราต้นแรกของประเทศไทย ตั้งอยู่ริมถนนก่อนเข้าสู่ตัวอำเภอกันตัง หน้าสหกรณ์การเกษตรกันตัง เป็นต้นยางรุ่นแรกที่พระยารัษฎานุประดิษฐ์ฯ เจ้าเมืองตรังได้นำมาปลูกไว้เพื่อบุกเบิกอาชีพสวนยางพาราของชาวตรัง เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๔๒ การเดินทาง สามารถนั่งรถตู้ตรัง-กันตัง ใช้เวลา ๒๐ นาที ขึ้นรถที่ถนนกันตัง ค่าโดยสารคนละ ๑๕ บาท

สถานที่ตั้ง: 

อ.กันตัง จ.ตรัง

แผนที่ แสดงที่ตั้ง : 
[gmap zoom=15 |center=7.40553702887269,99.51604843139648 |width=400px |height=450px |control=Micro |type=Map]
ข้อมูลจังหวัด: 
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว: 

ท่องเที่ยวสะดุดตา Spotlight Travel