ย่านการค้าเมืองเก่า หัวเวียงใต้

ย่านการค้าเมืองเก่า หัวเวียงใต้
สืบเนื่องจากชุมชนบ้านหัวเวียงใต้ ซึ่งเป็นชุมชนเก่าแก่มีอายุกว่า 273 ปี ต้องการที่จะให้มีการค้ขายฟื้นฟู วิถีชีวิตการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าในตลาด ริมทางดั้งเดิมของชุมชน ที่เรียกว่ากาดมั่ว ย่านการค้าเมืองเก่า หัวเวียงใต้ จึงจัดให้มีถนนการค้าขึ้นมาอีกครั้ง นักท่องเที่ยวสามารถมาเที่ยวชมการแสดงวัฒนธรรม เลือกซื้อสินค้าพื้นบ้านตลาดแนวถนนมหายศ (หน้าวัดหัวเวียงใต้ - หน้าธนาคารกรุงไทย) อ.เมืองน่าน

ย่านการค้าเมืองเก่าหัวเวียงใต้ (ถนนสุมนเทวราช) ชุมชนบ้านหัวเวียงใต้ ฟื้นประเพณีตลาดถนนคนเดินกาดกองน้อย บ้านหัวเวียงใต้ เปิดขายของสองฟากถนนหน้าบ้านของชุมชน ส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยครึกครื้น เศรษฐกิจไทยคักคึก โดยเน้นไม่ปิดถนนให้เดือดร้อนผู้สัญจรไปมาขายกับกับข้าวพื้น เมืองคาวหวาน สินค้าเสื้อผ้าสิ่งของเครื่องใช้ ของเก่าพื้นเมือง ใช้ชื่อว่า กาดกองน้อย บ้านหัวเวียงใต้ โดยเริ่มต้นจากปากทางเข้าตรอกข้างวัดหัวเวียงใต้ ถนนสุมนเทวราช เข้าไปภายในหมู่บ้าน ก็จะพบกับร้านค้าขายกับข้าวพื้นเมือง คาวหวานที่หลากหลาย ประเภทน้ำพริกห้า(ปลาร้า) น้ำพริกหนุ่ม,น้ำพริกอ่อง ,น้ำพริกน้ำผัก,น้ำพริกกบ,น้ำพริกจิ้งกุ่ง(จิ้งหรีด) น้ำพริกหน่อไม้ส้ม(หน่อไม้ดอง),ยำขนุนอ่อน,ไส้อั่ว, แกงพื้นเมือง แกงแคกบ,ไก่,แกงวุ้นเส้นใส่หยวกกล้วยกระดูกหมู,แกงขนุนอ่อนใส่กระดูกหมู,แกง ฮังเล, ขนมหวานพื้นเมืองที่หากินได้ไม่ง่าย จำพวกข้าวต้ม,ข้าวแต๋น,ชนิดต่างๆ อาหารต้ม,ปิ้งย่าง, และสิ้นค้าประเภทเสื้อผ้าพื้นเมือง สิ่งของเครื่องใช้ของเก่าจนถึงสมัยปัจจุบัน

ถนนคนเดินหน้าวัดหัวเวียงใต้ ภาพที่ 02ถนนคนเดินหน้าวัดหัวเวียงใต้ ภาพที่ 06ถนนคนเดินหน้าวัดหัวเวียงใต้ ภาพที่ 09
ถนนคนเดินหน้าวัดหัวเวียงใต้ ภาพที่ 05ถนนคนเดินหน้าวัดหัวเวียงใต้ ภาพที่ 17ถนนคนเดินหน้าวัดหัวเวียงใต้ ภาพที่ 18

โดยจะเริ่มเปิดขายของวลา 16.00 น. โดยมีการนัดประชุมคนในชุมชน และพ่อค้าแม่ค้าว่าจะกำหนดวันขายของที่แน่นอน ว่าจะจัดเดือนละครั้งในต้นเดือน และถ้าหากได้การตอบรับที่ดีก็จะเพิ่มตามความเหมาะสม และความต้องการของ ประชาชน,นักท่องเที่ยว

ในชุมชนบ้านหัวเวียงใต้ ตามถนนสุมนเทวราชจะเห็นวัดหัวเวียงใต้ของชาวพุทธศาสนา และใกล้ๆกันยังมี ศาลเจ้าปึงเถ่ากง อายุกว่า 100 ปี ของชาวจีน ซึ่งต่างอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข จะมีบ้านไม้ที่ปลูกสร้างมาแต่เดิมหลงเหลืออยู่มากกว่าในชุมชนอื่น


ถนนคนเดินหน้าวัดหัวเวียงใต้ ภาพที่ 38ถนนคนเดินหน้าวัดหัวเวียงใต้ ภาพที่ 42ถนนคนเดินหน้าวัดหัวเวียงใต้ ภาพที่ 39

สำหรับนักท่องเที่ยว ที่มาเที่ยวทางวัดได้เปิดให้เข้าไหว้พระมีดอกไม้ธูป เทียนบริการตามแต่ศรัทธา มีมัคคุเทศก์น้อยจะบรรยายความเป็นมาของวัดและชุมชน

ถนนคนเดินหน้าวัดหัวเวียงใต้ ภาพที่ 19ถนนคนเดินหน้าวัดหัวเวียงใต้ ภาพที่ 23ถนนคนเดินหน้าวัดหัวเวียงใต้ ภาพที่ 21ถนนคนเดินหน้าวัดหัวเวียงใต้ ภาพที่ 29

ถนนคนเดินหน้าวัดหัวเวียงใต้ ภาพที่ 27ถนนคนเดินหน้าวัดหัวเวียงใต้ ภาพที่ 26ถนนคนเดินหน้าวัดหัวเวียงใต้ ภาพที่ 33

วัดหัวเวียงใต้อายุกว่า 273 ปี เป็นวัดเก่าแก่ ก่อสร้างด้วยอิฐถือปูนหลังคาทรงมะลิลา ซึ่งเคยรุ่งเรืองในอดีต มีพระประทานเป็นปูนปั้นศิลป์แบบพม่าหน้าตัก 6 ศอก สูง 8 ศอก โดย หม่องส่า หรือ นายหม่อง วงศ์เครื่อง ชาวพม่าพ่อค้าไม้ สร้างถวาย ซึ่งในจังหวัดน่านเหลืออยู่แค่สองวัด ที่วัดหัวเวียงใต้ และวัดกู่คำ อำเภอเมืองน่าน

กำแพงวัดอายุกว่า 160 ปีมีเป็นรูปพญานาค 2 ตัว เลื้อยอยู่บนกำแพง อดีตหน้าวัดเหมือนศูนย์การค้าหรือเมืองท่า เนื่องจากอยู่ใกล้น้ำน่าน ปัจจุบันเรียกท่าน้ำศรีน่านตามชื่อโรงเรียนสตรีศรีน่านที่อยู่ใกล้ๆ ในอดีตมีพ่อค้าจากอำเภอทุ่งช้าง ปัว ท่าวังผาจะทำแพไม้ใผ่บรรทุกสินค้าของป่า ล่องมาตามลำน้ำน่านมาขึ้นที่ท่าน้ำ นี้ เมื่อขายสินค้าหมดมาขายรวมถึงขายแพไม้ไผ่ด้วย ก็ซื้อของจำเป็นเดินกลับ

ส่วนชาวอำเภอบ่อเกลือ จะนำเกลือบรรทุกวัวต่างม้าต่างมาขาย โดยใช้ใบตองห่อ เกลือเหมือนห่อข้าวต้มมัดทำเป็นท่อนกลม ยาวประมาน 1 ศอก ความโตขนาดท่อนแขน ค้าขายกันกันคึกคักที่บริเวณหน้าวัด

ถนนคนเดินหน้าวัดหัวเวียงใต้ ภาพที่ 41ถนนคนเดินหน้าวัดหัวเวียงใต้ ภาพที่ 48ถนนคนเดินหน้าวัดหัวเวียงใต้ ภาพที่ 52
ถนนคนเดินหน้าวัดหัวเวียงใต้ ภาพที่ 54ถนนคนเดินหน้าวัดหัวเวียงใต้ ภาพที่ 55ถนนคนเดินหน้าวัดหัวเวียงใต้ ภาพที่ 62

วัดหัวเวียงใต้ จึงเป็นเสมือนย่านการค้าและที่พักแรม ให้กับคนต่างถิ่นด้วยภายในวัดยังมี เจดีย์ก่อสร้างโดย นายวงศ์ ชายครอง พร้อมด้วยคณะศรัทธา ได้ทำการก่อสร้างพระธาตุ (เจดีย์ ) ขึ้น 1 องศ์ พระธาตุก่อด้วยอิฐถือปูน ฐานกว้าง 14 ศอก สูง 24 ศอก ภายในองศ์พระธาตุบรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ขนาดเท่าเมล็ดพันธุ์ผักกาด จำนวน 9 ดวง และศรัทธาต่างก็นำเอาของมีค่า เช่นแก้ว แหวน เงิน คำ เข้าบรรจุไว้ในองศ์พระธาตุด้วย

วันเวลาการเปิดตลาด ให้ติดตามข่าวจากทางชุมชน จะออกเป็นโปสเตอร์ แจ้งตามโรงแรมต่างในจังหวัดน่าน และจุดประชาสัมพันธ์ต่างครับ

แผนที จุด A แสดงที่ตั้งของ วัดหัวเวียงใต้ และเส้นสีม่วงคือ ย่านการค้าเมืองเก่า หัวเวียงใต้

สถานที่ตั้ง: 

ถนนสุมนเทวราช ชุมชนบ้านหัวเวียงใต้ อ.เมืองน่าน จ.น่าน

แผนที่ แสดงที่ตั้ง : 
[gmap line=18.7800838251971,100.77659547328949 + 18.78147541694606,100.77730357646942 + 18.781688725614288,100.77748596668243 |markers=letters::18.780419027180134,100.77653110027313 |zoom=17 |center=18.78069396001568,100.77729821205139 |width=400px |height=400px |control=Large |type=Hybrid]
ข้อมูลจังหวัด: 
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว: 

ท่องเที่ยวสะดุดตา Spotlight Travel