ลพบุรีโซลาร์ (โรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์)

ลพบุรีโซลาร์ (โรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์)
สถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่มีความน่าสนใจอย่างมาก ยิ่งเราอยู่ในยุคที่โลกมีพลังงานอย่างจำกัดและกำลังจะหมดไปการค้นคว้าหาพลังงานทดแนใหม่ๆจึงเป็นเรื่องที่อยู่ในความสนใจ และเราก็มีโอกาสเรียนรู้เรื่องเหล่านี้เพิ่มเติมได้ที่ ลพบุรีโซลาร์ ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์ที่ตั้งอยูในจังหวัด ลพบุรี บนพื้ที่กว่า 1,400 ไร่ ไปดูขบวนการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ และเรียนรู้จักโลกพลังงานด้วยกัน

ลพบุรีโซลาร์ เป็นศูนย์นวัตกรรมพลังงานแสงอาทิตย์ ที่จะเป็นแหล่งเรียนรู้ ดูงานและแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดลพบุรี ที่ประกอบด้วยพิพิธภัณฑ์เรื่องราวประวัติศาสตร์ นิทรรศการกิจกรรมที่เกี่ยวกับสถานการณ์ของโลก พลังงานสะอาด และความรู้เกี่ยวกับกระบวนการผลิตไฟฟ้าด้วยแสงอาทิตย์ 

ลพบุรีโซลาร์ ตั้งอยู่บนพื้นที่กว่า 1,400 ไร่ ซึ่งนับได้ว่าใหญ่ติดอันดับโลกทีเดียวนะครับ เป็นโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบฟิล์มบางที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ที่สามารถให้กำลังการผลิตได้ถึง 84 เมกะวัตต์ โดยใช้แผงโซลาร์แบบทินฟิล์ม จำนวนกว่า 800,000 แผ่น 

ภายในลพบุรีโซลาร์ (โรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์) ยังมีอาคารศูนย์นวัตกรรมพลังงานทดแทนภายใต้ชื่อ “GreenNEDucation” แหล่งท่องเที่ยวเรียนรู้และให้ข้อมูลเกี่ยวกับ กระบวนการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ นิทรรศการ และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง กับสถานการณ์ปัจจุบันของโลก เรื่องราวประวัติ และรวมของดีของจังหวัดลพบุรี ให้นักท่องเที่ยวได้ชม และที่น่าตื่นตาตื่นใจอีกอย่างคือ หอสูงที่สามารถเห็นวิวรอบโรงไฟฟ้าแบบ 360 องศา 

ลพบุรีโซลาร์ ตั้งอยู่ที่ 188 หมู่ 3 ตำบลวังเพลิง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี 
โทรศัพท์ 036 - 418 400

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-3644-2201 หรือ www.ned.co.th 

ติดต่อ: 

โทรศัพท์ 036 - 418 400

สถานที่ตั้ง: 

188 หมู่ 3 ตำบลวังเพลิง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี

ข้อมูลจังหวัด: 
ลักษณะเด่นของแหล่งท่องเที่ยว: 

ท่องเที่ยวสะดุดตา Spotlight Travel