ล่องแก่งคลองโป่งน้ำร้อน จันทบุรี

ล่องแก่งคลองโป่งน้ำร้อน จันทบุรี

ล่องแก่งคลองโป่งน้ำร้อน อยู่ห่างจากอำเภอโป่งน้ำร้อน ๒๒ กิโลเมตร เป็นแนวล่องแก่งธรรมชาติที่สวยงาม ระยะทาง ๑๒ กิโลเมตร ใช้เวลาล่องแก่ง ๒-๓ ชั่วโมง ไปตามแนวคลองโป่งน้ำร้อน ที่มีต้นกำเนิดมาจากเทือกเขาเครือหวาย ลำคลอง มีสภาพเป็นเกาะแก่ง โขดหินธรรมชาติ ไหลคดเคี้ยวไปตามร่องเนินเขา ผ่านหมู่บ้านในเขตอำเภอโป่งน้ำร้อน ลงสู่ราชอาณาจักรกัมพูชา

แนว คลองทั้งสองฝั่งร่มรื่นเขียวขจีไปด้วยสวนผลไม้และไม้นานาพันธุ์ เหมาะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการผจญภัยและเริ่มต้นฝึกการล่องแก่ง ความยากของแก่งอยู่ในระดับ ๒-๓ (ขึ้นอยู่กับสภาพน้ำในแต่ละปี) เส้นทางที่ล่องแก่งโป่งน้ำร้อนมีความยาวประมาณ ๑๐ กิโลเมตร ใช้เวลาล่องแก่งประมาณ ๒-๓ ชั่วโมง

จุดเริ่มต้นของการล่องแก่ง อยู่ที่หมู่บ้านเครือหวาย และคลองโป่งน้ำร้อน แก่งแรกที่ผ่านมีลักษณะเป็นหินราบเรียบ สามารถมองเห็นเทือกเขาสอยดาว แก่งชะอม แก่งยาว วังน้ำอุ่น สะพานวัดใจ เป็นสะพานแขวนสลิงเล็ก ๆ นักท่องเที่ยวสามารถขึ้นไปกระโดดน้ำวัดใจได้ที่สะพานแห่งนี้ บริเวณฝายทดน้ำ และจุดสุดท้ายของการล่องแก่งคือวัดคลองใหญ่ ช่วงที่เหมาะสำหรับการล่องแก่งคือ ฤดูฝน (เดือนพฤษภาคม-พฤศจิกายน)

นักท่องเที่ยวที่ต้องการล่องแก่งสามารถติดต่อได้ที่ วังขอน ชาเล่ต์ ๓/๘ หมู่ ๘ อำเภอโป่งน้ำร้อน โทร. ๐ ๓๙๓๑ ๗๐๒๔ เรือล่องแก่ง นั่งได้ ๘ คน ราคา ๒,๕๐๐-๓,๙๐๐ บาท เรือแคนู นั่งได้ ๒ คน ราคา ๑,๐๐๐-๑,๕๐๐ บาท

บริษัท ฟูจิ ทัวร์ กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๕๔๐ ๒๙๗๑-๒, ๐ ๒๙๑๘ ๖๐๖๗-๘ เรือล่องแก่ง นั่งได้ ๘ คน ราคา ๓,๐๐๐ บาท เรือแคนู นั่งได้ ๑-๒ คน ราคา ๒๐๐ บาท/ชั่วโมง และที่ พญากำพุช รีสอร์ท อำเภอโป่งน้ำร้อน โทร. ๐ ๓๙๓๘ ๗๒๒๕-๖, ๐ ๑๕๒๓ ๑๖๗๘ เรือล่องแก่ง นั่งได้ ๘ คน ราคา ๒,๐๐๐ บาท เรือแคนู นั่งได้ ๒-๓ คน ราคา ๓,๐๐๐ บาท

ประเภทข้อมูล: 
ข้อมูลจังหวัด: 

ท่องเที่ยวสะดุดตา Spotlight Travel