ล่องแก่งในลำน้ำนครนายก

ล่องแก่งในลำน้ำนครนายก

ล่องแก่งในลำน้ำนครนายก นิยมใช้เรือแคนูและเรือยาง ช่วงที่เหมาะกับการล่องแก่งจะเริ่มประมาณเดือนมิถุนายน-ตุลาคม (ในช่วงฤดูฝน) จุดเริ่มต้นอยู่ที่บริเวณเชิงสะพานวังตะไคร้ หรือเชิงสะพานท่าด่าน คลองนางรอง บริเวณบ้านป่าหมากเรื่อยมาตามลำน้ำนครนายก ผ่านเกาะแก่งต่าง ๆ (แก่งที่น้ำเชี่ยวที่สุดคือแก่งสามชั้น) มีจุดนำเรือขึ้นฝั่งและออกมายังถนนใหญ่ได้หลายจุด เช่น ที่บ้านดง แก่งสามชั้น วังกุตภา และวังยาว ระยะทางในการล่องแก่งแต่ละช่วงประมาณ ๒-๗ กิโลเมตร

การล่องแก่งเป็นการท่องเที่ยวผสมผสาน ไปกับการกีฬาทางน้ำที่สนุกตื่นเต้นท้าทาย เป็นการพักผ่อนและการออกกำลังกายซึ่งได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติ

ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ แก่งสามชั้น คยัค เซ็นเตอร์ โทร. ๐ ๓๗๓๘ ๕๒๗๕, ๐๘ ๑๒๙๘ ๔๔๖๑ คยัค มาสเตอร์ โทร. ๐๘ ๑๕๙๑ ๑๖๓๕, ๐๘ ๙๗๙๓ ๙๓๕๕ แพ แคนู แคมป์ โทร. ๐ ๓๗๓๘ ๕๐๔๒, ๐๘ ๑๘๖๓ ๔๑๙๗ สีดา รีสอร์ท โทร.๐ ๓๗๓๘ ๕๑๕๔-๖๑ สาริกา แอดเวนเจอร์ พอยต์ โทร. ๐ ๓๗๓๒ ๘๔๓๒, ๐๘ ๑๒๕๑ ๘๓๑๗ www.sarikaadventurepoint.com

ประเภทข้อมูล: 
ข้อมูลจังหวัด: 

ท่องเที่ยวสะดุดตา Spotlight Travel