ล่องแพ-ล่องแก่ง เชียงใหม่

ล่องแพ-ล่องแก่ง เชียงใหม่

- ล่องแพลำน้ำแม่แตง เป็นกิจกรรมที่กำลังได้รับความนิยมมากเนื่องจาก ลำน้ำแม่แตงไหลคดเคี้ยวไปตามหุบเขา ด้วยกระแสน้ำที่ไม่เชี่ยวจนเกินไป และมีทัศนียภาพตลอดสองฝั่งลำน้ำที่งดงามมาก การเดินทางเริ่มต้นที่โป่งเดือด โดยเดินป่าไปพักค้างแรมที่บ้านป่าข้าวหลามซึ่งเป็นบ้านกะเหรี่ยง ๑ คืน จากนั้นจึงลงแพล่องลำน้ำแม่แตงไปสิ้นสุดที่บ้านสบก๋าย ใช้เวลาประมาณ ๓-๔ ชั่วโมง ช่วงเวลาที่เหมาะแก่การล่องแพลำน้ำแม่แตงที่สุด อยู่ในช่วงปลายฤดูฝนจนถึงฤดูหนาว ผู้สนใจติดต่อบริษัททัวร์ในเมืองเชียงใหม่ ที่ให้บริการล่องแพลำน้ำแม่แตง

- ล่องแก่งลำน้ำแม่แตง การล่องแก่งในสายน้ำแม่แตงสามารถแบ่งได้เป็นสามช่วงด้วยกัน คือ ช่วงแรก จากบ้านเมืองคอง-บ้านป่าข้าวหลาม เส้นทางช่วงนี้ค่อนข้างจะราบเรียบ ช่วงที่สอง คือบ้านป่าข้าวหลาม-บ้านสบก๋าย จะมีแก่งเยอะ เป็นช่วงที่ค่อนข้างสนุก ส่วนช่วงที่สาม คือบ้านสบก๋าย-แคมป์ช้างแม่แตง สามารถพายคยัคได้ แต่เหมาะกับผู้ที่มีประสบการณ์มาแล้ว การล่องแก่งด้วยเรือคยัคสามารถสอบถามได้ที่ บริษัท เชียงใหม่ แอดเวนเจอร์ จำกัด โทร. ๐ ๕๓๒๐ ๘๔๗๖-๗, ๐ ๕๓๔๑ ๘๕๓๔, ๐ ๕๓๔๑ ๘๑๙๗-๘ e-mail: cnxadventure@hotmail.com

- ล่องแพลำน้ำแม่แจ่ม สามารถล่องได้ทั้งปี แต่ในฤดูฝนน้ำจะขุ่นไหลแรง ฤดูแล้งน้ำใส มีล่องทั้งเรือยาง และแพไม้ไผ่ ใช้เวลาประมาณ ๒-๓ ชั่วโมง

- ล่องแก่งลำน้ำแม่แจ่ม บริเวณอุทยานแห่งชาติออบหลวง การล่องแกงมีความยากระดับ ๓-๔ ในช่วงหน้าน้ำหลากไม่ควรล่องเพราะน้ำจะเชี่ยวเกินไปอาจก่อให้เกิดอันตรายถึง ชีวิตได้ นักท่องเที่ยวที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดที่อุทยานแห่งชาติออบหลวง โทร. ๐ ๕๓๒๒ ๙๒๗๒

- ล่องแพแม่น้ำกก ปัจจุบันนี้ การล่องแพแม่น้ำกกเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศมาก ได้ชมทัศนียภาพที่งดงามและชีวิตความเป็นอยู่ริมฟากแม่น้ำกก นักท่องเที่ยวที่ประสงค์จะล่องแพสามารถติดต่อกับบริษัทนำเที่ยวในบริเวณบ้าน ท่าตอน เช่น ท่าตอนทัวร์ โทร. ๐ ๕๓๓๗ ๓๑๔๓ ชาวแพ (ทิพย์ทราเวล) โทร.๐ ๕๓๔๕ ๙๓๑๒ กลางบ้านท่าตอน โทร. ๐ ๕๓๔๕ ๙๑๓๘

สถานที่ตั้ง: 

เชียงใหม่

ประเภทข้อมูล: 
ข้อมูลจังหวัด: 

ท่องเที่ยวสะดุดตา Spotlight Travel