วนอุทยานสระนางมโนห์รา

วนอุทยานสระนางมโนห์รา

วนอุทยานสระนางมโนห์รา อยู่ตำบลนบปริง ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาทอยนางหงษ์ มีพื้นที่ทั้งหมด ๑๘๐ ไร่ พื้นที่โดยทั่วไปเป็นภูเขาหินปูน เป็นแนวยาวจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ไปทิศใต้ เป็นป่าประเภทป่าดงดิบหรือป่าฝน วนอุทยานฯ ร่มรื่นด้วยต้นไม้ใหญ่ มีลำธารไหลจากป่าต้นน้ำที่อยู่บนสันเขาผ่านหุบเขาทั้งพื้นที่ราบ และพื้นที่ต่างระดับทำให้เกิดน้ำตกขนาดเล็ก มีไม้ทางเศรษฐกิจคือ ไม้หลุมพอ ตะเคียน จำปาป่า สัตว์ป่า ได้แก่ เลียงผา ลิง ค่าง หมูป่า ปลาเสือ ปลาพลวงหิน ตะพาบน้ำ ที่มาของชื่อวนอุทยาน “สระนางมโนราห์” ตามความเชื่อเล่าว่ามีนางกินรี ๗ ตน บินจากเขาไกรลาศมาเล่นน้ำในสระ แล้วพรานบุญใช้บ่วงบาศจับน้องสุดท้อง ที่ชื่อว่ามโนราห์ไว้ได้ เพื่อนำไปถวายพระสุธน ชาวบ้านจึงใช้เรียกชื่อสระนี้
สถานที่น่าสนใจภายในเขตวนอุทยานฯ ได้แก่

น้ำตกสระนางมโนราห์ มีลักษณะเป็นแอ่งน้ำขนาดกลาง และมีน้ำตกขนาดเล็กที่มีน้ำไหลตลอดทั้งปี

ถ้ำเปลือกหอย อยู่ห่างจากที่ทำการ ๑,๓๐๐ เมตร เป็นถ้ำขนาดกลางที่มีสุสานหอยอยู่ภายใน เส้นทางเดินเป็นทางลาด เดินสบาย

ถ้ำขี้ค้างคาว อยู่ห่างจากที่ทำการ ๒,๓๐๐ เมตร เป็นถ้ำที่มีขนาดใหญ่กว่าถ้ำเปลือกหอย มีค้างคาวอาศัยอยู่จำนวนมาก ทางเดินไม่ลาดชันสามารถเดินเที่ยวได้เอง

ถ้ำแก้ว อยู่ห่างจากที่ทำการ ๓ กิโลเมตร เป็นถ้ำที่มีขนาดใหญ่กว่าถ้ำขี้ค้างคาว อยู่ห่างจากถ้ำขี้ค้างคาวประมาณ ๑,๕๐๐ เมตร ในถ้ำมีหินงอก หินย้อยสวยงาม การเดินเที่ยวถ้ำแก้วจะต้องมีเจ้าหน้าที่นำทาง

นอกจากนี้วนอุทยานฯ มีเส้นทางศึกษาธรรมชาติ ซึ่งมีป้ายสื่อความหมาย แสดงความเป็นอยู่ร่วมกันของพืชและสัตว์ ระยะทาง ๒ กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินประมาณ ๑ ชั่วโมง นักท่องเที่ยวสามารถเดินได้เอง ไม่ต้องมีเจ้าหน้าที่นำทาง

ที่พัก วนอุทยานฯ ไม่มีบ้านพัก แต่มีสถานที่กางเต็นท์ไว้บริการ นักท่องเที่ยวต้องนำเต็นท์ และเครื่องนอนพร้อมอุปกรณ์ในการพักแรมมาเอง และทางวนอุทยานฯ มีบริการร้านอาหาร เปิดตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. สอบถามรายละเอียดได้ที่ หัวหน้าวนอุทยานสระนางมโนราห์ ตำบลนบปริง อำเภอเมือง จังหวัดพังงา ๘๒๐๐๐

การเดินทาง จากตัวเมืองพังงาใช้ทางหลวงหมายเลข ๔ ถนนเพชรเกษม ไปทางตำบลนบปริง ห่างจากตัวเมืองประมาณ ๔ กิโลเมตร จะมีป้ายวนอุทยานฯ เลี้ยวขวาเข้าไป ๔ กิโลเมตร

สถานที่ตั้ง: 

ตำบลนบปริง จ.พังงา

ข้อมูลจังหวัด: 
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว: 

ท่องเที่ยวสะดุดตา Spotlight Travel