วังสวนบ้านแก้ว

วังสวนบ้านแก้ว

วังสวนบ้านแก้ว ตั้งอยู่ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ตำบลท่าช้าง ห่างจากตัวเมือง ๖ กิโลเมตร ตามทางหลวงหมายเลข ๓๑๖ เป็นที่ประทับของสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาลที่ ๗ ตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๔๙๓-๒๕๑๑ รวม ๑๘ ปี พระองค์ทรงใช้ที่นี่เป็นที่ดำเนินงาน ทั้งเป็นที่ปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ด้วย ทั้งนี้เพื่อเป็นตัวอย่างแก่พสกนิกรในพื้นที่ นำไปใช้เป็นประโยชน์ต่อไป ที่สำคัญที่สุดพระองค์ทรงพัฒนาการทอเสื่อจันทบูร อันเป็นหัตถกรรมพื้นบ้านของชาวจันทบุรี ให้เจริญก้าวหน้ากว่าเดิม ทรงตั้งโรงทอเสื่อขึ้น ห่างจากพระตำหนักเพียง ๒๐๐ เมตร ทรงออกแบบกระเป๋าถือและผลิตภัณฑ์ที่ทำด้วยเสื่อกก ปัจจุบันโรงทอเสื่อชำรุดทรุดโทรม คงเหลือเฉพาะอุปกรณ์บางชิ้น เช่น เตาย้อมกก อ่างแช่กก

สิ่งก่อสร้างในบริเวณวังสวนบ้านแก้ว ได้แก่ พระตำหนักใหญ่ (พระตำหนักเทา) เป็นอาคารสองชั้น ครึ่งตึกครึ่งไม้แบบยุโรป ทาสีเทา สร้างด้วยไม้สักทองทั้งหลัง พระองค์โปรดเกล้าฯ ให้ หม่อมเจ้าสมัยเฉลิม กฤดากร ทรงออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง

พระตำหนักนี้ทรงใช้เป็นที่ ประทับส่วนพระองค์ และรับรองพระราชอาคันตุกะ ปัจจุบันเป็นที่รวบรวมสิ่งของเครื่องใช้ส่วนพระองค์ ซึ่งแสดงถึงการใช้ชีวิตที่เรียบง่าย แบบสามัญ พระตำหนักดอนแค (พระตำหนักแดง) เป็นอาคารทรงยุโรปสองชั้น สร้างด้วยไม้สัก ทาสีแดง เป็นที่ประทับสำหรับหม่อมราชวงค์สมัครสมาน กฤดากร ราชเลขานุการส่วนพระองค์และเจ้านายชั้นผู้ใหญ่ ปัจจุบันพระตำหนักดอนแคได้จัดเป็นพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมท้องถิ่น ภายในจัดแสดงแบ่งออกเป็น ๕ ห้อง ได้แก่ ห้องภูมิศาสตร์จันทบุรี ห้องดนตรี นาฏศิลป์ ห้องวัฒนาธรรมท้องถิ่น ห้องขุดพลอย ห้องภูมิปัญญาท้องถิ่น เรือนเขียว ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของพระตำหนักเทา ประมาณ ๒๐๐ เมตร เป็นเรือนไม้ชั้นเดียว ทาสีเขียว ยกพื้นสูง มีระเบียงหน้าบ้าน มีทางขึ้นลงได้สองทาง เป็นที่พักของราชเลขา

ต่อมาเป็นเรือนประทับ ของพระประยูรญาติ ปัจจุบันเป้นสำนักศิลปวัฒนธรรมและ พัฒนาชุมชนของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรือนแดง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของพระตำหนักเทา เป็นที่ประพักของพระประยูรญาติ และหม่อมราชวงค์บัณฑิตย์จักรพันธุ์ ปัจจุบันจัดเป็นห้องให้ศึกษาค้นคว้าข้อมูล พระราชประวัติของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ฯลฯ

นอกจากนั้นภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จัดเป็นอุทยานการเรียนรู้ เป็นป่าธรรมชาติภายในมหาวิทยาลัยฯ มีพื้นที่ ๕๐ ไร่ จัดเป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติ ป่าอนุรักษ์พันธุกรรมพืช มี ๒ ส่วน ได้แก่ ทางบก ระยะทาง ๔๔๐ เมตร และทางน้ำ ระยะทาง ๗๐๐ เมตร

วังสวนบ้านแก้ว เปิดให้เข้าชมทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. สำหรับวันเสาร์-อาทิตย์ การเข้าชมเป็นหมู่คณะควรติดต่อล่วงหน้าได้ที่ สำนักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี โทร. ๐ ๓๙๔๗ ๑๐๖๔, ๐ ๓๙๓๑ ๙๑๑๑ ต่อ ๗๐๐๐-๑ www.rbru.ac.th

ติดต่อ: 

สำนักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี โทร. ๐ ๓๙๔๗ ๑๐๖๔, ๐ ๓๙๓๑ ๙๑๑๑ ต่อ ๗๐๐๐-๑ www.rbru.ac.th

สถานที่ตั้ง: 

ตั้งอยู่ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ตำบลท่าช้าง อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี

แผนที่ แสดงที่ตั้ง : 
[gmap markers=letters::12.665110474707319,102.09313416467921 |zoom=14 |center=12.656585368545688,102.09903717041016 |width=400px |height=450px |control=Micro |type=Map]
ข้อมูลจังหวัด: 
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว: 

ท่องเที่ยวสะดุดตา Spotlight Travel