วัดจะทิ้งพระ

วัดจะทิ้งพระ

วัดจะทิ้งพระ ตั้งอยู่หมู่ที่ ๔ ตำบลจะทิ้งพระ ห่างจากที่ว่าการอำเภอสทิงพระประมาณ ๒๐๐ เมตร เดิมเรียกว่า “วัดสทิงพระ” สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๑๕๔๒ ภายในวัดมีโบราณสถานซึ่งเป็นศิลปะสมัยศรีวิชัยที่น่าสนใจ เช่น เจดีย์พระมหาธาตุ วิหารพระพุทธไสยาสน์ ที่ภายในวิหารมีภาพวาดฝาผนัง เกี่ยวกับพุทธประวัติ ที่ยังคงความสมบูรณ์อยู่มาก หอระฆังโบราณ วัดจะทิ้งพระ จะมีงานสมโภชน์พระพุทธไสยาสน์และพระเจดีย์ เป็นประจำปีทุกปี ในวันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๖

สถานที่ตั้ง: 

วัดจะทิ้งพระ อ.สทิงพระ จ.สงขลา

แผนที่ แสดงที่ตั้ง : 
[gmap markers=letters::7.473929919411015,100.43917465183767 |zoom=12 |center=7.461198552113096,100.43975830078125 |width=400px |height=450px |control=Micro |type=Map]
ข้อมูลจังหวัด: 
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว: 

ท่องเที่ยวสะดุดตา Spotlight Travel