วัดจำปาทอง จ.สิงห์บุรี

วัดจำปาทอง เป็นวัดที่มีขนาดไม่กว้างใหญ่มากนัก แต่สิ่งที่ทำให้วัดแห่งนี้มีความสำคัญคือวัดนี้เป็นสถานที่เก็บรักษาเรือพระที่นั่งของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อคราวเสด็จประพาสในการล่องแม่น้ำน้อย เป็นเรือมาดเก๋ง ประเภทเรือแจว ชื่อว่าเรือจำปาทองสิงห์บุรี

นอกจากนั้นภายในวัดมีพระนอนองค์ใหญ่ ศิลปะสมัยรัตนโกสินทร์ ตั้งอยู่ถัดไปจากบริเวณที่เก็บเรือพระนั่ง และ ศาลาสมเด็จพุฒจารย์ โต พรหมรังษี ตั้งอยู่ตรงบริเวณด้านหลังของวัดใกล้กับแม่น้ำ

การสร้างวัดได้เริ่มสร้างขึ้นเป็นวัดนับตั้งแต่ประมาณ พ.ศ. 2375 ได้เคยเป็นวัดร้างมาหลายปี และได้รับการบูรณะปฎิสังขรณ์สืบต่อมาตามลำดับ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาประมาณ พ.ศ. 2382

การเดินทาง
วัดจำปาทอง ตั้งอยู่ที่ตำบลโพประจักษ์ ใช้เส้นทางหลวงหมาย 3454 ระหว่างกิโลเมตรที่ 22-23 ให้เลี้ยวซ้ายเข้ามาประมาณ 800 เมตร

สถานที่ตั้ง: 

ตั้งอยู่ที่ตำบลโพประจักษ์ อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี

ข้อมูลจังหวัด: 
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว: 

ท่องเที่ยวสะดุดตา Spotlight Travel