วัดมหาธาตุเจดีย์ศรีเวียงชัย

วัดมหาธาตุเจดีย์ศรีเวียงชัย

วัดมหาธาตุเจดีย์ศรีเวียงชัย หมู่ที่ 9 บ้านหนองปู (ห้วยต้ม) ตำบลนาทราย อำเภอลี้ คล้ายชเวดากอง จำลอง เป็นสถาปัตยกรรม ทางพระพุทธศาสนาศิลปะล้านนา ที่สร้างด้วยศิลาแลงทั้งองค์ มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ฐานกว้าง 40 x 40 หรือเท่ากับ 1ไร่ ส่วนสูงจากบัวยอดฉัตรลงมาถึงพื้นยาว 64.39 เมตร ผู้ริเริ่มให้มีการออกแบบและการสร้างคือ หลวงปู่ครูบาชัยยะวงศาพัฒนา เพื่อให้เป็นพุทธเจดีย์ของพระพุทธเจ้า 5 พระองค์อันจะเป็นพุทธเจดีย์ของภัทรกัป ให้ลูกหลานคนไทย ได้กราบไหว้เป็นแห่ง แรกของประเทศไทยและเป็นแห่งที่สองของโลก

สถานที่ตั้ง: 

หมู่ที่ 9 บ้านหนองปู (ห้วยต้ม) ตำบลนาทราย อำเภอลี้

แผนที่ แสดงที่ตั้ง : 
[gmap markers=letters::17.735774502234605,98.94595885263698 |zoom=15 |center=17.734094505587457,98.94922256469727 |width=400px |height=450px |control=Micro |type=Map]
ข้อมูลจังหวัด: 
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว: 

ท่องเที่ยวสะดุดตา Spotlight Travel