วัดมหาพุทธาราม

วัดมหาพุทธาราม

วัดมหาพุทธาราม ตั้งอยู่ใจกลางเมืองศรีสะเกษ มีวิหารซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูป คู่บ้านคู่เมืองและเป็นที่เคารพสักกา ระของชาวศรีสะเกษ “หลวงพ่อโต” เป็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่ปางมารวิชัย มีความสูงจากฐานถึงยอดเกศ 6.85 เมตร หน้าตักกว้าง 3.50 เมตร

สถานที่ตั้ง: 

วัดมหาพุทธาราม อ.เมืองศรีเกษ จ.ศรีสะเกษ

แผนที่ แสดงที่ตั้ง : 
[gmap markers=letters::15.118202889497919,104.3290665148379 |zoom=16 |center=15.117867306000468,104.32872533798218 |width=400px |height=450px |control=Micro |type=Map]
ข้อมูลจังหวัด: 
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว: 

ท่องเที่ยวสะดุดตา Spotlight Travel