วัดศรีรองเมือง ลำปาง

วัดศรีรองเมือง ลำปาง

วัดศรีรองเมือง เป็นวัดพม่าที่สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2448 สมัยที่ลำปางเป็นศูนย์กลางการค้าขาย การทำป่าไม้เช่นกัน สถาปัตยกรรมที่ สำคัญได้แก่ วิหารไม้ ตั้งอยู่ที่บ้านท่าคร่าวน้อย ตำบลสบตุ๋ย ในเขตเทศบาลเมืองด้านทิศตะวันตก เป็นวัดพม่าที่สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5 โดยคหบดีที่ร่ำรวย จากการทำไม้สมัยที่ลำปางเป็นศูนย์กลางการค้าขายและการทำ ป่าไม้ สถาปัตยกรรมที่สำคัญได้แก่ วิหารไม้ซึ่งมีหลังคาจั่วซ้อนกันเป็นชั้นเล็กชั้นน้อย มียอดแหลม 9 ยอด แบบศิลปะพม่า เพดานเป็นลายไม้แกะสลัก และเสากลมใหญ่จำหลักลวดลายประดับด้วยกระจกสี ฝีมือ ประณีต วิจิตรสวยงาม

สถานที่ตั้ง: 

วัดศรีรองเมือง อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง

แผนที่ แสดงที่ตั้ง : 
[gmap markers=letters::18.29033105878672,99.48058372732703 |zoom=18 |center=18.290442094872013,99.4809490442276 |width=400px |height=450px |control=Micro |type=Hybrid]
ข้อมูลจังหวัด: 
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว: 

ท่องเที่ยวสะดุดตา Spotlight Travel