วัดศรีโคมคำ พระพุทธรูปศิลปเชียงแสน องค์ใหญ่ที่สุดในล้านนาไทย

วัดศรีโคมคำ พระพุทธรูปศิลปเชียงแสน องค์ใหญ่ที่สุดในล้านนาไทย

วัดศรีโคมคำ เป็น พระอารามหลวงชั้นตรี และวัดพัฒนาตัวอย่าง ประชาชนทั่วไปนิยมเรียกว่า วัดพระเจ้าตนหลวง ซึ่งเป็นพระพุทธรูปศิลปเชียงแสนองค์ใหญ่ที่สุดในล้านนาไทย ขนาดหน้าตักกว้าง 16 เมตร สูง 18 เมตร สร้างขึ้นระหว่างปี พ.ศ. 2034 - 2067 พระเจ้าตนหลวง หรือ พระเจ้าองค์หลวง มิใช่เป็นแต่เพียงพระพุทธรูปคู่เมืองพะเยาเท่านั้น แต่ถือเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองอาณาจักรล้านนาไทยด้วย

ในวันวิสาขบูชามีงานนมัสการพระเจ้าตนหลว งเป็นประจำทุกปีเรียกว่างานประเพณี นมัสการพระเจ้าองค์หลวงเดือนแปดเป็ง บริเวณวัดยังมีพระอุโบสถกลางน้ำตั้งอยู่ริมกว๊านพะเยา ภายในมีจิตรกรรมฝาผนัง ลวดลายวิจิตรสวยงาม วาดโดย อาจารย์อังคาร กัลยาณพงศ์ ศิลปินแห่งชาติ

สถานที่ตั้ง: 

วัดศรีโคมคำ อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา

แผนที่ แสดงที่ตั้ง : 
[gmap markers=letters::19.179061649637,99.88629841791408 |zoom=14 |center=19.17662557482926,99.88846778869629 |width=400px |height=450px |control=Micro |type=Map]
ข้อมูลจังหวัด: 
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว: 

ท่องเที่ยวสะดุดตา Spotlight Travel