วัดสนวนวารีพัฒนาราม

วัดสนวนวารีพัฒนาราม

วัดสนวนวารีพัฒนาราม สร้างขึ้นเมือ่ประมาณ พ.ศ. 2465 มี สิม (พระอุโบสถ) ก่ออิฐกว้างประมาณ 5.30 x 7 เมตร ทางเข้าทิศตะวันออกด้านเดียว ผนังข้างเจาะโค้งแบบญวนแทนบานหน้าต่าง

ฮูปแต้ม (ภาพวาด) ด้านนอกเริ่มเรื่องจากผนังด้านทิศใต้ ไปทิศตะวันตก ทิศเหนือ สุดที่ผนังทิศตะวันออก และเรื่องไปต่อตอนจนจบที่ผนังทิศตะวันตกอีกครั้ง เนื้อหามาจาก สินไซ (สังข์ศิลป์ไชย) ด้านในของสิมเนื้อหามาจาก เวสสันดรชาดก
คุณ ค่าของฮูปแต้มอยู่ที่อารมณ์และการถ่ายทอดของช่างซึ่งมีอิสระสูง ไม่มีกรอบหรือแบบแผนเคร่งครัดอย่างช่างหลวง บางครั้งคิดข้ามฉากไปมา บางคราวลืมตอนสำคัญ หรืออาจสอดแทรกฉากจินตนาการและภูมิรู้ของช่างในสมัยก่อน ผู้ดูฮูปแต้มจึงควรมีพื้นความรู้เกี่ยวกับนิทานพื้นบ้านอีสาน จะช่วยให้ติดตามหรือปะติดปะต่อเรื่องได้อย่างสนุก

วัดสนวนวารีพัฒนาราม ตั้งอยู่ที่ ต.หัวหนอง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
อยู่ ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 60 กม.ใช้ทางหลวง 2 (มิตรภาพ) สู่อำเภอบ้านไผ่ ประมาณ 44 กม. เลี้ยวซ้ายไปตามทางหลวง 23 (บ้านไผ่-บรบือ) 10.5 กม. เลี้ยวซ้ายเข้าถนนแจ้งสนิทประมาณ 1.7 กม.

สถานที่ตั้ง: 

วัดสนวนวารีพัฒนาราม หัวหนอง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น

แผนที่ แสดงที่ตั้ง : 
[gmap markers=letters::16.039849568125838,102.70438438650672 |zoom=18 |center=16.039451556973788,102.70418107509613 |width=400px |height=450px |control=Micro |type=Hybrid]
ข้อมูลจังหวัด: 
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว: 

ท่องเที่ยวสะดุดตา Spotlight Travel