วัดสนามชัย

วัดสนามชัย

วัดสนามชัย ตั้งอยู่หมู่ที่ ๕ ตำบลสนามชัย ริมทางหลวงหมายเลข ๓๔๐ ห่างจากจังหวัดประมาณ ๒ กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ ๕๗ ไร่ อยู่ริมแม่น้ำสุพรรณบุรีฝั่งตะวันออก จากพงศาวดารเหนือเล่าว่า พระเจ้ากาแต ทรงให้มอญน้องผู้เป็นญาติสร้างขึ้นพร้อมกับบูรณะวัดป่าเลไลยก์ สันนิษฐานว่าสร้างก่อนปีพ.ศ. ๑๗๔๖ พบซากเจดีย์ขนาดใหญ่และกำแพงแก้วพร้อมเจดีย์บริวารเล็กๆทั้งสี่ทิศ

เมื่อ ปีพ.ศ. ๒๕๐๔–๒๕๐๕ กรมศิลปากรขุดแต่งองค์เจดีย์ ภายในกลวง พบอัฐิธาตุป่นปนกับเถ้าถ่านจำนวนมากบรรจุไว้ในองค์เจดีย์ นักโบราณคดีให้ข้อสันนิษฐานและคำอธิบายว่า เจดีย์วัดสนามชัย เป็นเจดีย์ ๑๖ เหลี่ยม กว้างด้านละ ๔๘ เมตร ยาวด้านละ ๖๒ เมตร สันนิษฐานจากศิลปะการก่อสร้างว่ามีการสร้างซ้อนกันอย่างน้อย ๒ สมัย ตั้งแต่สมัยทวารวดี-สมัยอู่ทอง (คือช่วงปลายทวารวดีต่อสมัยอยุธยา) และ สมัยอยุธยา

สถานที่ตั้ง: 

ตั้งอยู่หมู่ที่ ๕ ตำบลสนามชัย ริมทางหลวงหมายเลข ๓๔๐ อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี

แผนที่ แสดงที่ตั้ง : 
[gmap markers=letters::14.491280640580442,100.14245045178541 |zoom=14 |center=14.493356054595024,100.14304161071777 |width=400px |height=450px |control=Micro |type=Map]
ข้อมูลจังหวัด: 
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว: 

ท่องเที่ยวสะดุดตา Spotlight Travel