วัดสุวรรณดารารามราชวรวิหาร

วัดสุวรรณดารารามราชวรวิหาร
วัดสุวรรณดารารามราชวรวิหาร จ.พระนครศรีอยุธยา หรือ วัดทอง ตั้งอยู่ใกล้กับป้อมเพชร เป็นวัดที่สร้างขึ้นในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าท้ายสระ โดย สมเด็จพระบรมราชชนกในรัชกาลที่ 1 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ โปรดให้สร้างขึ้น ต่อมารัชกาลที่ 1 เสด็จขึ้นครองราชย์ โปรดให้ปฏิสังขรณ์ทั้งพระอาราม เมื่อปี พ.ศ. 2328  และพระราชทานนามว่า วัดสุวรรณดาราราม เพื่อเป็นอนุสรณ์แด่พระบรมราชชนกและพระบรมราชชนนี ตามพระนามเดิมของทั้งสองพระองค์คือ ทองดี และ ดาวเรือง วัดสุวรรณดารารามนี้ โดดเด่นไปด้วยงานจิตรกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถและพระวิหาร รวมทั้งสถาปัตยกรรมภายในวัด

วัดนี้เดิมชื่อว่า “วัดทอง” เป็นวัดที่พระบรมมหาชนกของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรงสร้างไว้ตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยา ต่อมาเมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเสด็จขึ้นครองราชย์ จึงโปรดเกล้าฯ ให้สถาปนาวัดทองขึ้นใหม่และพระราชนามว่า “วัดสุวรรณดาราราม” เพื่อเป็นอนุสรณ์แด่พระบรมชนกนาถและพระบรมราชชนนี ตามพระนามเดิมของทั้งสองพระองค์คือ “ทองดี” และ “ดาวเรือง” 

และได้โปรดเกล้าฯ ให้ปฏิสังขรณ์วัดนี้ทั้งหมดและสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท โปรดเกล้าฯ ให้ช่างเขียนภาพเทพชุมนุมนิบาตชาดก 3 พระชาติ และภาพมารวิชัย มีแม่พระธรณียืนบีบมวยผมอยู่ตรงกลาง ซึ่งเหมือนภาพเขียนที่พระที่นั่ง พุทไธศวรรย ในพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติกรุงเทพมหานคร วัดสุวรรณดาราราม ได้รับการบูรณะจาก พระมหากษัตริย์ในพระราชวงศ์จักรีอย่างต่อเนื่องเกือบทุกรัชกาล ภาพจิตรกรรมฝาผนังจึงยังสมบูรณ์ดีอยู่จนทุกวันนี้ศาสนสถานและปูชนียวัตถุวัดสุวรรณดารารามราชวรวิหาร ประกอบด้วย

พระอุโบสถ เป็นพระอุโบสถที่สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 1 แทนหลังเดิมที่ถูกทำลายไป  ศิลปะแบบอยุธยาตอนปลาย มีฐานแอ่นโค้งแบบเรือสำเภา หน้าบันไม้สลักลวดลายกนก ตรงกลางประดับรูปนารายณ์ทรงครุฑ คันทวยไม้แกะสลักอย่างประณีตที่หาชมยาก ภายในงดงามด้วยงานจิตรกรรมสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น ซึ่งเป็น จิตรกรรมในสมัยรัชกาลที่ 1 ส่วนบนเป็นภาพเทพชุมนุม ภาพส่วนล่างเป็นทศชาติชาดก ผนังด้านหน้าเป็นภาพพุทธประวัติตอนมารผจญ ส่วนภาพด้านหลังองค์พระเป็นภาพไตรภูมิพระร่วง ส่วนของเพดานประดับด้วยดาว มีพระพุทธรูปปางมารวิชัย เป็นประธาน

พระวิหาร สร้างในสมัยรัชกาลที่ 4 ภายในมีภาพจิตกรรมฝาผนังที่งดงาม เป็นภาพ จิตรกรรมสมัยรัชกาลที่ 7 ซึ่งโปรดให้ พระยาอนุศาสจิตรกร เป็นผู้วาด เมื่อปี พ.ศ. 2474 เป็นภาพเขียนเรื่องราวพระราชประวัติสมเด็จพระนเรศวรตั้งแต่พระเยาว์จนสวรรคต โดยมีภาพยุทธหัตถีที่เป็นภาพเอกอยู่เหนือประตูด้านหน้า ส่วนพระประธานภายใน เป็นพระพุทธรูปปางมาวิชัย ซึ่งสร้างในสมัยรัชกาลที่ 4

เจดีย์ประธาน ตั้งอยู่ด้านหลังพระวิหาร สร้างในสมัยรัชกาลที่ 4 เป็นเจดีย์ทรงระฆัง ตั้งอยู่บนลานประทักษิณ ล้อมรอบด้วยเจดีย์ราย

ที่ตั้ง
วัดสุวรรณดารารามราชวรวิหาร ตั้งอยู่ที่ ถ.อู่ทอง ต.หอรัตนชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา

การเดินทาง 
วัดสุวรรณดารารามราชวรวิหาร อยู่ในเขตพระนครด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ของเกาะเมือง เหนือบริเวณป้อมเพชร สามารถใช้เส้นทางเดียวกับพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จันทรเกษม แต่พอถึงสามแยกให้เลี้ยวขวาแล้วตรงไปประมาณ 1 กิโลเมตร จะเห็นป้ายทางเข้าวัดอยู่ทางด้านขวามือ

ภาพที่เกี่ยวข้อง: 
สถานที่ตั้ง: 

ตั้งอยู่ที่ ถ.อู่ทอง ต.หอรัตนชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา

แผนที่ แสดงที่ตั้ง : 
[gmap markers=letters::14.348653941479276,100.57860016822815 |zoom=17 |center=14.34785358997126,100.57937264442444 |width=400px |height=650px |control=Micro |type=Hybrid]
ข้อมูลจังหวัด: 
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว: 

ท่องเที่ยวสะดุดตา Spotlight Travel