วัดหน้าพระธาตุ จ.สิงห์บุรี

วัดหน้าพระธาตุ จ.สิงห์บุรี

วัดหน้าพระธาตุ ตั้งอยู่บริเวณบ้านพระนอนจักรสีห์ ต.จักรสีห์ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี แต่เดิมชาวบ้านเรียกวัดนี้ว่า วัดหัวเมืองหรือวัดศรีษะเมือง ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 4 ได้เปลี่ยนชื่อมาเป็น วัดหน้าพระธาตุ สันนิษฐานว่าสถานที่บริเวณนี้จะเป็นที่ตั้งของเมืองสิงห์บุรีเก่า และ เชื่อกันว่าเป็นวัดที่ตั้งอยู่ริมลำน้ำจักรสีห์ บริเวณเมืองสิงห์เก่า

ตัววัดตั้งอยู่บนลานดินยกพื้นสูง มีแผนผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาดประมาณ 43x116 เมตร ล้อมรอบด้วยกำแพงแก้ว

สิ่งที่สำคัญของวัดนี้ คือ องค์พระปรางค์สูงประมาณ 8 วา ทำเป็นรูปครุฑยุดนาคขนาบด้วยอสูรถือกระบองชั้นอัสดง ประดับอยู่เหนือชั้นเชิงบาตร ภายหลังมีการเสริมแต่งเป็นสถาปัตยกรรมแบบศิลปะอยุธยาตอนต้นราว พุทธศตวรรษที่ 21 สังเกตุได้จากรูปปั้นครุฑและอสูรที่ถือกระบอง โดยการก่ออิฐเพิ่มเติมเป็นซุ้มจรนัมทั้งสี่ด้าน ตั้งแต่ฐานศิลาแลงขึ้นไปก่อด้วยอิฐย่อมุมทรงปรางค์ กลีบขนุนปรางค์ก่อด้วยอิฐ ทิศตะวันออกขององค์ปรางค์มีพระวิหารหลวง ทิศตะวันตกเป็นพระอุโบสถ และมีเจดีย์กลมเรียงรายหลายองค์ เป็นลักษณะของสถาปัตยกรรมแบบสมัยอยุธยาตอนปลาย ศาลาโถง เตาเผาอิฐ และ โรงผสมบูน ตั้งอยู่ภายในอีกหลายแห่ง

จากการดำเนินงานศึกษาทางด้านโบราณคดี สันนิษฐานว่าน่าจะเริ่มก่อสร้างในช่วงก่อนสมัยอยุธยาตอนต้น รวมพุทธศตวรรษที่ 19 แล้วมีการเปลี่ยนแปลงระเบียบแผนผัง ขนาด และ รูปแบบศิลปกรรมของวัดหลายครั้งมาโดยตลอด จนถึงสมัยอยุธยาตอนกลาง ราวพุทธศตวรรษที่ 22 จึงได้ละทิ้งไป อันเนื่องมาจากเกิดสงครามบริเวณพื้นที่นี้หลายครั้งในช่วงระยะเวลานั้น

กรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานเมื่อวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2478 และ ในปี พ.ศ. 2542-2543 รัฐบาลได้อนุมัติงบประมาณเพื่อดำเนินการขุดแต่งและบูรณะปรับปรุงสภาพแวดล้อมวัดหน้าพระธาตุเพื่อเป็นการอนุรักษ์และส่งเสริมซึ่งโบราณวัตถุสถานอันเป็นมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติให้คงอยู่สืบไป

การเดินทาง
วัดหน้าพระธาตุ อยู่ในเขตบ้านพระนอนจักรสีห์ ตำบลจักรสีห์ ห่างจากวัดพระนอนจักรสีห์ไปประมาณ 1.5 กิโลเมตร สามารถขับออกด้านหลังของวัดพระนอนจักรสีห์ไปที่วัดหน้าพระธาตุได้เลย ไม่ต้องอ้อมออกไปถนนใหญ่

เดินทางโดยรถยนต์ ไปตามทางหลวงหมายเลข 3032 เส้นสิงห์บุรี-สุพรรณบุรี กิโลเมตรที่ 4 แล้วเข้าซอยเรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี แยกจากปากทางเข้ามาประมาณ 1 กิโลเมตร รถประจำทาง มีรถประจำทางผ่านเส้นทางเดียวกับวัดพระนอนจักรสีห์

ภาพที่เกี่ยวข้อง: 
สถานที่ตั้ง: 

บ้านพระนอนจักรสีห์ ตำบลจักรสีห์ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี

ข้อมูลจังหวัด: 
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว: 

ท่องเที่ยวสะดุดตา Spotlight Travel