วัดเจดีย์ทอง

วัดเจดีย์ทอง

วัดเจดีย์ทอง ตั้งอยู่บนฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา ตำบลคลองควาย การเดินทางใช้เส้นทางสายปทุมธานี-สามโคก ประมาณ 8 กิโลเมตรและแยกขวาเข้าวัดอีกประมาณ 500 เมตร ในวัดนี้มีเจดีย์ทรงรามัญ สร้างในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์โดยชาวมอญ เป็นสถาปัตยกรรมมอญที่เลียนแบบมาจากเจดีย์จิตตะกองของพม่า และมีพระพุทธรูปปางมารวิชัย สร้างขึ้นด้วยหยกขาว เป็นที่เคารพสักการะของชาวไทยรามัญ

ประวัติความเป็นมา
วัดเจดีย์ทองเป็นวัดเก่ามีมาตั้งแต่กรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี หลักฐานที่พบ คือ เสมาขนาดใหญ่หินทรายแดง ต่อมาสมัยกรุงธนบุรีและต้นกรุงรัตนโกสินทร์ มีชาวรามัญอพยพหนีพม่าจากเมือง เมาะตะมะ โดยมีพระยารามราชบุตรเขยพระยาเจ่ง เป็นพระเจ้ามหาโยธาเป็นผู้นำ เข้ามาอยู่ทั่วเมืองสามโคก เป็นผู้ริเริ่มบูรณะและสร้างถาวรวัตถุ กุฏิศาลาขึ้นใหม่ และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ. 2508

ลักษณะทางสถาปัตยกรรม

* เจดีย์ทอง แบบรามัญ สถูปทรงระฆังก่อด้วยอิฐฐานรูปสี่เหลี่ยม มีซุ้มจระนำโค้ง ภายในประดิษฐานพระพุทธรูป 4 ด้าน ลงรักปิดทอง ประดับกระจกสี ยอดประดับด้วยฉัตร 9 ชั้น
* กุฏิเรือนไทย และกุฏิทรงปั้นหยา หอสวดมนต์ ตกแต่งด้วยลวดลายและแกะสลักและลายฉลุเชิงชายช่องลม
* ใบเสมาศิลาพายแดงศิลปอยุธยา พระพุทธรูปศิลปแบบรามัญ เจดีย์พระปรางค์ประดับกระเบื้องเคลือบแบบจีน

เส้นทางเข้าสู่วัดเจดีย์ทอง
ทางเรือ ลงเรือรับจ้างที่ท่าน้ำหน้าที่ส่าการอำเภอเมืองปทุมธานี ล่องขึ้นไปทางเหนือของแม่น้ำเจ้าพระยาก็จะถึงวัดเจดีย์ทอง ซึ่งตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา
ทางบก เดินทางโดยรถยนต์ ไปตามเส้นทางถนนปทุมธานี - บ้านแพน ผ่านอำเภอสามโคกไปประมาณ 9 กิโลเมตร จะมีป้ายบอกทางเข้าตรงทางแยกที่ชัดเจน

สถานที่ตั้ง: 

วัดเจดีย์ทอง ตำบลคลองควาย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี

แผนที่ แสดงที่ตั้ง : 
[gmap markers=letters::14.08661259415493,100.52487981312879 |zoom=17 |center=14.086256701586489,100.5247414112091 |width=400px |height=450px |control=Micro |type=Hybrid]
ข้อมูลจังหวัด: 
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว: 

ท่องเที่ยวสะดุดตา Spotlight Travel