วิกครูทวี โรงภาพยนตร์เก่า ของเมืองโพธาราม (ราชบุรี)

วิกครูทวี โรงภาพยนตร์เก่า ของเมืองโพธาราม (ราชบุรี)
วิกครูทวี เป็น โรงภาพยนตร์เก่า ของเมืองโพธาราม เริ่มจาก ครูทวี หรือ ทวี แอคะรัต เป็นครูแต่ชอบการถ่ายภาพในยุคสมัยรัชกาลที่ 6 ต่อมาได้สนใจด้านภาพยนตร์ สามารถถ่ายภาพยนตร์ 16 มม.ได้ จึงเริ่มการถ่ายภาพยนตร์ยุค 16 มม. ต่อมา ได้สร้างโรงภาพยนตร์ขึ้นเมื่อกว่า 60 ปีที่แล้ว โดยเริ่มแรก เป็นเพียงใช้ห้องแถวไม้ราว 10-15 ห้อง นำผนังกั้นห้องออกกลายเป็นห้องยาวๆ 1ห้อง ตั้งจอไว้ที่ทิสเหนือ เก้าอี้ไม้ยาว ประตูบานเฟี้ยม

โพธาราม ภาพที่ 21 วิกครูทวีโพธาราม ภาพที่ 30โพธาราม ภาพที่ 18 วิกครูทวี
โพธาราม ภาพที่ 29โพธาราม ภาพที่ 22 วิกครูทวีโพธาราม ภาพที่ 25 วิกครูทวี

ถ้าไม่ได้ฉายหนัง
ก็ใช้เป็นที่เล่น ละครร้อง หรือ ลิเก คงเป็นรูปแบบนี้มาหลายสิบปี กระทั้งต่อมาได้สร้างเป็นอาคารถาวร โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก

ในตอนแรก ไม่มีผู้จำ พ.ศ.แน่น่อนได้ ว่าสร้างเป็นอาคารถาวรขึ้นเมื่อไหร่ กระทั่งทาง ชมรม อย่าลืม...โพธาราม ไปพบรอยเขียนอยู่บนคานเหนือระเบียงชั้น2 ว่า ธันวาคม 2501 นั้นแสดงว่า อาคารนี้ สร้างขึ้นแทนห้องแถวไม้เก้าในปี พ.ศ.2501

โพธาราม ภาพที่ 54โพธาราม ภาพที่ 52

บุคคลสำคัญต่อมาคือ ลูกชายของครูทวีชื่อว่า ธีระ แอคะรัต เป็นผู้นิยมชมชอบการถ่ายรูป และถ่ายหนังเช่นเดียวกับพ่อ จนกระทั่งกลายเป็นตากล้องถ่ายหนังหลายเรื่อง และโด่งดัง ทั้งสร้างชื่อเสียงให้กับคุณธีระมากที่สุดคือ "เห่าดง" และ "มนต์รักลูกทุ่ง"

วิกครูทวี สืบกิจการต่อมา กระทั่งยุคสุดท้าย ค่าตั๋วเข้าชมชั้นล่าง 7 บาท ชั้นบน 15 บาท ก็ไม่สามารถต่อสู้กับกระแสโลกที่เปลี่ยนไปได้ จึงถูกปิดตัวลงอย่างเด้ดขาด  เมื่อ เดือนกรกฏาคม 2541 ซึ่งเดิมก็ไม่มีใครรู้ช่วงเวลาที่ปิดแน่นอน แต่เมื่อเราเปิดประตูห้องฉายหนังเข้าไป เมื่อเดือนมีนาคม 2553 อุปกรณ์ฉายหนังทุกอย่างยังอยู่ครบ เหมือนดังกับคนฉายหนังเดินออกจากห้อง แล้วปิดกุญแจโดยไม่ได้เก็บสิ่งใดไปด้วย เพราะฟิล์มหนังก็ยังคงอยู่ที่เครื่องฉาย ปฏิทินก็ถูกฉีกออก คาอยู่ที่เดือนกรกฎาคม 2541

นั้นหมายถึง ช่วงเวลาที่ห้องฉายหนังถูกปิดอย่างถาวร

โพธาราม ภาพที่ 51โพธาราม ภาพที่ 50โพธาราม ภาพที่ 41
โพธาราม ภาพที่ 34โพธาราม ภาพที่ 44โพธาราม ภาพที่ 42

ด้วยเล็งเห็นความสำคัญ ชมรมอย่าลืม...โพธาราม จึงได้ติดต่อขอเช่ากับเจ้าของปัจจุบัน ซึ่งเป็นที่น่ายินดีว่า เจ้าของปัจจุบันก้เล็งเห็นถึงความมีคุณค่าของ วิก แห่งนี้ เพื่อต้องการเก็บรักษา ให้อนุชนรุ่นหลังได้เห็นของเก่าแท้ๆ จึงตกลงให้ทางชมรมฯ เช่าในโครงการระยะยาว

ทางชมรมฯ จึงได้กำหนดแนวทางการอนุรักษ์ ปรับปรุง เพื่อใช้ วิกครูทวี เป็นศูนย์กิจกรรม เมืองโพธาราม อันเป็นศูนย์เียนรู้เรื่องราวทั้งศิลปะ วฒนธรรม และภูมิปัญญาของคนโพธาราม และเป็นการอนุรักษ์สมบัติอันทรงคุณค่าของประเทศ ให้ดำรงเคียงคู่ไปกับท้องถิ่น

ขณะนี้ ทางชมรมฯ ได้เข้าซ่อมแซม วิกครูทวี บริเวณชั้นบน และทำความสะอาดแล้ว 2-3 ครั้ง ซึ่งยังคงต้องการงบประมาณ ในการอนุรักษ์ฟื้นฟูอีกมาก …และขอขอบคุณทุกท่านที่ช่วยสละกำลังทรัพย์ในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู แระวัติศาสตร์ ของเมืองโพธารามให้กลับมาดำรงอยู่อย่างยั่งยืนต่อไปวิก มาจากคำว่า Week
ข้อมูลจากหนังสือ เลาะวัง ของ จุลลดา ภักดีภูมินทร์​เขียนประวัติของ เจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธำรง (เพ็ง เพ็ญกุล) ว่า "…เจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธำรง (เพ็ง เพ็ญกุล) นั้น …เป็นคนโปรดในรัชกาลที่4 และรัชกาลที่5 … เป็นคนแรกที่คิดตั้งโรงละคร เล่นละครเก็บเงินคนดู ละครในสมัยนั้นก็คือ ละครนอก ว่ากันว่าเรื่องที่ชอบเล่นคือ ดาหลัง หรือ อิเหนาใหญ่ แต่ต่อมาเล่นทั้ลละครนอก ละครใน ทว่าดัดแปลงท่ารำให้ยักเยื้องต่างไปจากแบบหลวง …โรงละครของ เจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธำรง แต่แรกก็เป็นเพียงโรงกั้นรั้ว กำหนดเวลาเดือนหงายถึงจะเล่น เดือนเพียงละสัปดาห์เดียว ก่อนหน้านี้ยังไม่บัญญัติศัพท์คำว่า "สัปดาห์" จึงเรียกว่า "วิก" ต่อมาเล่นเดือนละ 2 วิก ละคร "วิก" ของเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธำรง ทำให้ละครอื่นตลอดจนลิเกพากันเอาอย่าง  โดยเล่นมีกำหนดเวลา และเก็บเงินแบบเดียวกัน เป็นเหตุให้คำว่า "วิก" แพร่หลาย กลายเป็นละครวิกวั้น ลิเกวิกนี้ ความหมายของ "วิก" จึงเลือนไป ไปหมายถึงโรงนั้นโรงนี้ …สมัยหนึ่งหมายถึงเฉพาะ ลิเก…"

ติดต่อสอบถามข้อมูล
ชมรมอย่าลืม...โพธาราม ผู้ประสานงาน
คุณเอก 08 1942 8183 (ฝ่ายโพธาราม)
คุณพงศ์ 08 9668 5127 (ฝ่ายโพธาราม)
คุณชาติ โทร. 08 9668 5127 (ฝ่ายกรุงเทพฯ)ติดต่อ: 

ติดต่อสอบถามข้อมูล
ชมรมอย่าลืม...โพธาราม ผู้ประสานงาน
คุณเอก 08 1942 8183 (ฝ่ายโพธาราม)
คุณพงศ์ 08 9668 5127 (ฝ่ายโพธาราม)
คุณชาติ โทร. 08 9668 5127 (ฝ่ายกรุงเทพฯ)

สถานที่ตั้ง: 

อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

แผนที่ แสดงที่ตั้ง : 
[gmap markers=letters::13.696219056186559,99.84942823648453 |zoom=17 |center=13.69591155509823,99.85001564025879 |width=400px |height=400px |control=Large |type=Hybrid]
ข้อมูลจังหวัด: 
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว: 
ลักษณะเด่นของแหล่งท่องเที่ยว: 

ท่องเที่ยวสะดุดตา Spotlight Travel