ศูนย์ท่องเที่ยวอยุธยา อาคารศาลากลางจังหวัดหลังเก่า

ศูนย์ท่องเที่ยวอยุธยา อาคารศาลากลางจังหวัดหลังเก่า
ศูนย์ท่องเที่ยวอยุธยา เป็นอาคาร ศาลากลางจังพระนครศรีอยุธยาหลังเก่า เป็นอาคาร 3 ชั้น เป็นรูปตัว T สร้างเมื่อพ.ศ. 2484 สมัยหลวงบริหารชนบท (ส่วน) เป็นข้าหลวงประจำจังหวัดตึกตัวหน้าปั้นเป็นพระบรมรูปวีรกษัตริย์ และวีรสตีไทย ซึ่งได้ประกอบคุณประโยชน์อย่างใหญ่หลวงให้แก่ประเทศชาติในอดีต 6 พระองค์ คือ 

1. สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง )
2. สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ
3. สมเด็จพระศรสุริโยทัย
4. สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
5. สมเด็จพระนารายณ์มหาราช
6. สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช กรุงธนบุรี

ชั้นล่าง ด้านหน้าปีกขวา เป็นศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ให้บริการข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยว

ชั้นบน จัดเป็น "หอนิทรรศการประวัติศาสตร์อยุธยา" จัดแสดงเรื่องเกี่ยวกับวัดต่างๆ ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประเพณีต่างๆ อยุธยามรดกโลก ท่องเที่ยวเมืองอยุธยา ศิลปกรรมแห่งอาณาจักรอยุธยา วิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่น

หอศิลปะแห่งชาติ ตั้งอยู่ที่ศาลากลางจังหวัดหลังเก่า ชั้นที่ 1,2 ปีกซ้ายจัดแสดงประติมากรรม และงานประณีตศิลป์ของศิลปิน 97 ท่าน รวมผลงาน 112 ชิ้น เปิดให้ชม เป็นการถาวร ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.30 น. หยุดวันพุธ (ไม่เสียค่าชม) โทร. 0-3542-3177ตั้งอยู่ที่สุดถนนโรจนะ ที่ตำบลประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา 

เปิดให้เข้าชมทุกวัน เว้นวันพุธ เวลา 09.00-17.00 น. ในส่วนของศูนย์บริการนักท่องเที่ยว เปิดให้บริการทุกวันไม่เว้นวันหยุด ตั้งแต่เวลา 09.00–-17.00 น.

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. (035) 322-730-1
ภาพที่เกี่ยวข้อง: 
ติดต่อ: 

โทร. (035) 322-730-1

สถานที่ตั้ง: 

ตั้งอยู่ที่สุดถนนโรจนะ ที่ตำบลประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา

แผนที่ แสดงที่ตั้ง : 
[gmap markers=letters::14.349714142969635,100.55992126464844 |zoom=16 |center=14.34886182451997,100.56052207946777 |width=400px |height=450px |control=Micro |type=Hybrid]
ข้อมูลจังหวัด: 
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว: 

ท่องเที่ยวสะดุดตา Spotlight Travel