ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง พระบาทห้วยต้ม

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง พระบาทห้วยต้ม

ตั้งอยู่หมู่ที่ 8 ตำบลนาทราย อำเภอลี้ เมื่อปี 2521 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จฯ เยี่ยมราษฎรที่บ้านพระบาทห้วยต้ม ทรงทอดพระเนตรเห็นสภาพพื้นที่ และชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรชาวไทยภูเขายากจน และขาดแคลนที่ทำกิน พระองค์ทรงมีพระมหากรุณาโปรดเกล้าฯ รับหมู่บ้านพระบาทห้วยต้มอยู่ในความดูแลของมูลนิธิโครงการหลวง มีพื้นที่รับผิดชอบ 24,084.93 ไร่ ประชาชนส่วนใหญ่เป็นชาวกะเหรี่ยงทานอาหารมังสวิรัตและยังคงรักษา ขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างเหนียวแน่น หลังจากเก็บเกี่ยวข้าวขึ้นยุ้งฉางแล้ว จะมีประเพณีทำบุญข้าวใหม่ ประมาณเดือนมกราคมของทุกปี

ท่องเที่ยวเชิงเกษตรภายในศูนย์พัฒนาโครงการหลวงพระบาทห้วยต้ม แบ่งพื้นที่ออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่ แปลงสาธิตพืชผักที่แปลกใหม่ ได้แก่ ฟักบัตเตอร์นัต ฟักจานบิน ฟักคอหงส์ และพริกเม็กซิกันเผ็ดและหวาน, แปลงสาธิตผักที่ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูก ได้แก่ มะเขือม่วงก้านดำ คะน้ายอดดอยคำ ไม้ผล ประเภทไม้ผล, แปลงสาธิตการปลูกไม้ผลเมืองร้อน ได้แก่ มะม่วงพันธุ์จากต่างประเทศ มะเฟือง สายพันธุ์ธุ์ไต้หวัน มะปราง เสาวรส อโวคาโด้ บ๊วย และท้อ, แปลงไม้ดอกไม้ประดับ การปลูกกุหลาบหนู และแปลงพืชสมุนไพร ได้แก่ ตะไคร้หอม เพื่อนำมาสกัดเป็นน้ำมันหอมระเหย

ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมภายในหมู่บ้านห้วยต้ม ชมวิถีชีวิตชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยง ณ บ้านกะเหรี่ยงโบราณ บ้านน้ำบ่อน้อย และภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น การทอผ้าแบบทอมือโบราณพื้นบ้านโดยใช้กี่กระตุก ใช้วัสดุธรรมชาติในท้องถิ่นย้อมสี มีลวดลายโบราณ เช่น เสื้อ กางเกง ผ้าถุง กระเป๋าสะพาย ผ้าห่ม การทำเครื่องเงินที่ใช้วัตถุดิบเป็นเงินแท้ 100% มีลวดลายเป็นเอกลักษณ์ของชนเผ่ากะเหรี่ยง เช่น สร้อยคอ กำไล แหวน การทำเครื่องประดับจากกะลามะพร้าว เครื่องจักรสาน

การเดินทางใช้เส้นเชียงใหม่-ลำพูน ทางหลวงหมายเลข 106 ถึงอำเภอลี้ เลี้ยวขวาเข้าทางหลวงหมายเลข 1087 จนกระทั่งถึง กม.ที่ 7 แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ศูนย์ฯ สามารถใช้รถยนต์ ทุกประเภทหรือใช้บริการรถยนต์รับจ้างในตัวอำเภอลี้ ภายในศูนย์ฯ มีบ้านพักและเต็นท์บริการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงพระบาทห้วยต้ม บ้านผาลาด ต.นาทราย อ.ลี้ จ.ลำพูน 51110 โทร. 0 5351 8059 หรือสำนักพัฒนาเกษตรที่สูง โทร. 0 5328 1238 โทรสาร 0 5327 0752

ติดต่อ: 

โทร. 0 5351 8059

สถานที่ตั้ง: 

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงพระบาทห้วยต้ม บ้านผาลาด ต.นาทราย อ.ลี้ จ.ลำพูน 51110

แผนที่ แสดงที่ตั้ง : 
[gmap markers=letters::17.720858360106153,98.91823339436087 |zoom=12 |center=17.72645052606199,98.93566131591797 |width=400px |height=450px |control=Micro |type=Map]
ข้อมูลจังหวัด: 
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว: 
ลักษณะเด่นของแหล่งท่องเที่ยว: 

ท่องเที่ยวสะดุดตา Spotlight Travel