ศูนย์พัฒนา โครงการหลวงปังค่า

ศูนย์พัฒนา โครงการหลวงปังค่า

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปังค่า จัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2530 โดยเริ่มจากการบุกเบิกพื้นที่พัฒนาที่ดิน จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ จัดสรรพื้นที่ทำกินให้แก่ราษฎรเพื่อยุติการบุกทำลายป่าไม้ จากนั้นส่งเสริมการปลูกไม้ผลเมืองหนาว โดยในช่วงแรกมีการแนะนำให้เกษตรกรในพื้นที่ ซึ่งเป็นชาวเขาเผ่าเย้าและม้งปลุกสาลี่ พลับ อโวคาโด และถั่วแดงหลวง พื้นที่เป็นภูเขาและเนินเขา อุณหภูมิเฉลี่ย 25.8 องศาเซลเซียส

จุดเยี่ยมชมภายในสถานีศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปังค่า

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปังค่า

บ้านปังค่า เป็นหมู่บ้านชาวเขาซึ่งประกอบด้วยเผ่าเย้าและม้ง อาชีพหลักคือ ปลุกข้าวไร่ ข้าวโพด กะหล่ำปลี ซึ่งนอกจากรายได้ไม่เพียงพอแล้วยังแผ้วถางป่าเพื่อทำการเกษตร ในปี พ.ศ. 2530 มูลนิธิ โครงการหลวงจึงได้มีการ จัดตั้งศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปังค่าขึ้น เริ่มต้นโดยกรมพัฒนาที่ดินดำเนินการบุกเบิกพื้นที่พัฒนาที่ดิน จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำจัดสรรพื้นที่ทำกินให้แก่ราษฎร เพื่อยุติการบุกรุกทำลายป่าไม้ จากนั้นส่งเสริมให้ปลูกผลไม้เมืองหนาว

ศูนย์ฯ ตั้งอยู่ที่ บ้านสิบสองพัฒนา ตำบลผาช้างน้อย อำเภอปง จังหวัดพะเยา สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 660 เมตร พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาและเนินเขาสูง มีหมู่บ้านในความรับผิดชอบ 3 หมู่บ้าน ประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวเขาเผ่าเมี่ยนและม้ง

จุดเยี่ยมชมที่น่าสนใจ

แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
- วนอุทยานภูลังกา เส้นทางเดินชมธรรมชาติมีจุดชมวิวทะเลหมอก เป็นหน้าผาที่มีปลายยื่นออกมา มองเห็นประเทศลาวได้ มี ลานโอโซน บ่อน้ำทิพย์
- ห้วยผาบ่อง เป็นลำน้ำไหลผ่านกลางโพรงหน้าผา
- น้ำตกขุนน้ำต้ม เป็นน้ำตก 3 ชั้น สามารถเล่นน้ำพักผ่อนได้

แหล่งท่องเที่ยวทางการเกษตร
- แปลงไม้ผล อโวกาโด องุ่นไร่เมล็ด ลิ้นจี่
- แปลงไม้ประดับ ขิงแดง มะเขือมิคกี้เม้าท์ บัวชั้น กระเจียว พีค๊อก
- แปลงผัก กะหล่ำม่วง ซุกินี่ มะเขือม่วงก้านดำ หอมญี่ปุ่น

การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
- ประเพณี เย้า ตรุษจีนหรือปีใหม่ ช่วงเดือน ก.พ. เป็นงานเลี้ยงจัดทั้งหมู่บ้าน มีการละเล่น การแสดงและชาวบ้านจะมีการแต่งกายชุดประจำเผ่าสวยงามมาร่วมงานกัน
- ประเพณีปีใหม่ม้ง เป็นงานฉลองทั้งหมู่บ้านมีการละเล่นและการแสดง ของชาวเขา โยนลูกช่วง เป่าแคนม้งเล่นลูกข่าง ชาวบ้านจะมีการแต่งกายชุดประจำเผ่าสวยงามมาร่วมงานกัน
- ชมพาสปอร์ตโบราณที่ยาวที่สุดในโลก จากมณฑลกวางสี ที่บอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์การค้าระหว่างประเทศในอดีต

ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว
สถานที่พัก และอาหาร
ภายในศูนย์ฯมีบ้านพักบริการ สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้ 20-30 คน สถานที่กางเต็นท์ บริการ เต็นท์ – ถุงนอน ส่วนที่พักของวนอุทยานแห่งชาติภูลังกา ติดต่อโทร 08-8188-0307มีร้านอาหารบริการภายในศูนย์ ฯ และมีร้านอาหารของชาวบ้าน

การเดินทาง
เริ่มต้นจาก พะเยา ผ่านอำเภอดอกคำใต้-อำเภอจุน มุ่งหน้า อำเภอเชียงคำไปตามทางหลวงหมายเลข 1179 เลี้ยวขวาที่ กม.8 เข้าทางหลวง สาย 1148 สายเชียงคำ-น่าน จากนั้น เลี้ยวซ้ายที่ กม. 90 ขับต่อไปตามถนน รพช.

สถานที่ติดต่อ
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปังค่า บ้านปังค่า ตำบลผาช้างน้อย อำเภอปง จังหวัดพะเยา 56110 โทร. 0-5440-1023

ติดต่อ: 

โทร. 0-5440-1023

สถานที่ตั้ง: 

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปังค่า บ้านปังค่า ตำบลผาช้างน้อย อำเภอปง จังหวัดพะเยา 56110

แผนที่ แสดงที่ตั้ง : 
[gmap markers=letters::19.380336431727446,100.4442043293966 |zoom=13 |center=19.375931755375245,100.44078826904297 |width=400px |height=450px |control=Micro |type=Map]
ข้อมูลจังหวัด: 
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว: 
ลักษณะเด่นของแหล่งท่องเที่ยว: 

ท่องเที่ยวสะดุดตา Spotlight Travel