ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต ตั้งอยู่ในสถาบันราชภัฏภูเก็ต ถนนเทพกษัตรี เป็นสถานที่จัดแสดงเรื่องราวประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมของภูเก็ต เกี่ยวกับบ้านเรือน วิถีชีวิตความเป็นอยู่ ข้าวของเครื่องใช้ เมืองถลางยุคโบราณ นอกจากนั้นยังมีห้องสมุด ที่เก็บรวบรวมหนังสือเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ และศิลปวัฒนธรรมอีกด้วย

เปิด ให้เข้าชมฟรีทุกวัน ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่เวลา ๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. สำหรับหน่วยงานที่มาเป็นหมู่คณะ ต้องการเจ้าหน้าที่นำชมให้ทำหนังสือถึง หอวัฒนธรรมภูเก็จ สถาบันราชภัฏภูเก็ต เลขที่ ๒๑ ถนนเทพกระษัตรี ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โทร. ๐ ๗๖๒๔ ๐๔๗๔-๖ ต่อ ๑๔๘, ๐ ๗๖๒๑ ๑๙๕๙, ๐ ๗๖๒๒ ๒๓๗๐ โทรสาร ๐ ๗๖๒๑ ๑๗๗๘

ติดต่อ: 

โทร. ๐ ๗๖๒๔ ๐๔๗๔-๖ ต่อ ๑๔๘, ๐ ๗๖๒๑ ๑๙๕๙, ๐ ๗๖๒๒ ๒๓๗๐ โทรสาร ๐ ๗๖๒๑ ๑๗๗๘

สถานที่ตั้ง: 

เลขที่ ๒๑ ถนนเทพกระษัตรี ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

ข้อมูลจังหวัด: 
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว: 
ลักษณะเด่นของแหล่งท่องเที่ยว: 

ท่องเที่ยวสะดุดตา Spotlight Travel