ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน อันเนื่องมาจากพระราชดําริ

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน อันเนื่องมาจากพระราชดําริ

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตั้งอยู่ในอำเภอเมือง มีเนื้อที่ 2,000 ไร่ เป็นศูนย์ทดลองงานพัฒนาการเกษตรสาขาจ่างๆ บนพื้นที่ดินปนทราย เค็ม ขาดแคลนน้ำและนำผลการทดลอง ที่ได้เป็นแบบอย่างให้ราษฎรนำไปปฏิบัติในที่ดิน ของตนเพื่อเพิ่มผลผลิตและรายได้ ผลการทดลองที่ประสบผลสำเร็จมีหลายด้าน เช่น การผลิตข้าวพันธุ์ดีเหมาะกับท้องถิ่น การปลูกพืชไร่ปลอดสารเคมี การเพาะเห็ด การปลูกยางพารา หวายดง การเลี้ยงสัตว์แบบง่ายๆ เช่น สุกรเหมยชานและไก่พื้นเมือง การเลี้ยงปลาแบบผสมผสาน ระบบการทำฟาร์ม การบำรุงดินอย่างถูกวิถีฯ,ฯ ตลอดจนการให้ความรู้อาชีพอุตสาหกรรม ในครัวเรือนเพื่อพัฒนาอาชีพของราษฏรใน พื้นที่ สอบถามเพิ่มเติม โทร. 042 712 975, 042 711 008

ติดต่อ: 

โทร. 042 712 975, 042 711 008

สถานที่ตั้ง: 

อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร

แผนที่ แสดงที่ตั้ง : 
[gmap markers=letters::17.11251445520522,104.04984962933668 |zoom=14 |center=17.113230173097723,104.05125617980957 |width=400px |height=450px |control=Micro |type=Map]
ข้อมูลจังหวัด: 
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว: 

ท่องเที่ยวสะดุดตา Spotlight Travel