ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและ อนุรักษ์ป่าชายเลนเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ จังหวัดชลบุรี

ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและ อนุรักษ์ป่าชายเลนเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์

ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและ อนุรักษ์ป่าชายเลนเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ ๓ ตำบลเสม็ด จังหวัดชลบุรี มีเนื้อที่ประมาณ ๓๐๐ ไร่ เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ที่น่าสนใจ โดยทางศูนย์ฯ ได้จัดทำสะพานไม้ยาวประมาณ ๒,๓๐๐ เมตร เพื่อให้เดินชมธรรมชาติในป่าชายเลน ที่ยังคงความสมบูรณ์ที่สุด ของระบบนิเวศน์ป่าชายเลน มีหอดูนก มีพันธุ์ไม้ต่าง ๆ อาทิ ต้นโกงกาง เสม็ด แสม ลำพู เป็นต้น ตลอดจนสัตว์น้ำ อาทิ ปูก้ามดาบ ปูพันธุ์ใหม่ “หยกฟ้า” และนกกินปลานานาชนิดจำนวนมาก และบริเวณด้านหน้าของศูนย์ฯ ได้ทำเป็นสวนสุขภาพไว้ด้วย

อัตรา ค่าเข้าชม ผู้ใหญ่ ๑๐ บาท เด็ก ๕ บาท เปิดบริการทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐-๑๘.๓๐ น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ โทร. ๐ ๓๘๓๙ ๘๒๖๘-๙, ๐๘ ๑๗๑๓ ๙๖๘๓

การเดินทาง ใช้เส้นทางถนนสุขุมวิท จากตัวเมืองชลบุรีใช้เส้นทางเดียวกับไปองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ตรงไปจนสุดทาง ประมาณ ๔ กิโลเมตร

ติดต่อ: 

โทร. ๐ ๓๘๓๙ ๘๒๖๘-๙, ๐๘ ๑๗๑๓ ๙๖๘๓

สถานที่ตั้ง: 

หมู่ที่ ๓ ตำบลเสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี

แผนที่ แสดงที่ตั้ง : 
[gmap markers=letters::13.342789573156812,100.94297504372662 |zoom=14 |center=13.348284721783584,100.9453010559082 |width=400px |height=450px |control=Micro |type=Map]
ข้อมูลจังหวัด: 
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว: 
ลักษณะเด่นของแหล่งท่องเที่ยว: 

ท่องเที่ยวสะดุดตา Spotlight Travel