ศูนย์อุตสาหกรรมอัญมณี พะเยา

ศูนย์อุตสาหกรรมอัญมณี พะเยา

ศูนย์อุตสาหกรรมอัญมณี ตั้งอยู่ริมถนนพหลโยธิน กม.ที่ 723 ตำบลแม่กา ห่างจากตัวเมือง 14 กิโลเมตร จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางการอบรมอาชีพ ด้านอุตสาหกรรมสาขาอัญมณีและ เครื่องประดับ ให้แก่เยาวชน ราษฎรในจังหวัดพะเยาและจังหวัดใกล้เคียง ให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับอุตสาหกรรมอัญมณี ศึกษาดูงานการเจียรไนพลอย ทำเครื่องประดับเงิน จัดแสดงและจำหน่ายอัญมณีเครื่องประดับ และสินค้าหัตถกรรม 1 ตำบล 1 ผลิตภัณฑ์ ของดีเมืองพะเยาอีกด้วย

เปิดวันจันทร์-เสาร์ ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 0 5446 6071-3 โทรสาร 0 5446 6069 หรือเว็บไซต์ http://bisd.dip.go.th/jewelrycenter อีเมล์ : jewelrycenter@dip.go.th

ติดต่อ: 

โทร. 0 5446 6071-3 โทรสาร 0 5446 6069

สถานที่ตั้ง: 

ศูนย์อุตสาหกรรมอัญมณี อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา

แผนที่ แสดงที่ตั้ง : 
[gmap markers=letters::19.060742823119174,99.9296000002505 |zoom=16 |center=19.060434548503242,99.93046045303345 |width=400px |height=450px |control=Micro |type=Map]
ข้อมูลจังหวัด: 
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว: 

ท่องเที่ยวสะดุดตา Spotlight Travel