ศูนย์เรียนรู้และท่องเที่ยวเชิงนิเวศป่าชายเลนลุ่มน้ำเวฬุ

ศูนย์เรียนรู้และท่องเที่ยวเชิงนิเวศป่าชายเลนลุ่มน้ำเวฬุ

ศูนย์เรียนรู้และท่องเที่ยวเชิงนิเวศป่าชายเลนลุ่มน้ำเวฬุ ตั้งอยู่ที่บริเวณบ้านท่าสอน ตำบลบ่อ อำเภอขลุง มีพื้นที่ ๑๒๐,๐๐๐ ไร่ ห่างจากตัวเมืองจันทบุรี ๑๘ กิโลเมตร บนเส้นทางถนนสุขุมวิท ประมาณ กิโลเมตร ที่ ๓๗๔-๓๗๕ เป็นป่าชายเลนลุ่มน้ำเวฬุ อยู่ในความดูแลของสถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ ๒ (ท่าสอน จันทบุรี) ภายในศูนย์ฯ ประกอบไปด้วย ห้องบรรยาย ห้องเรียนธรรมชาติ ได้แก่ เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ ระยะทาง ๑.๒ กิโลเมตร ใช้เวลาเดิน ๖๐ นาที เป็น เส้นที่ทอดผ่านป่าชายเลนมีพันธุ์ไม้หลายชนิด เช่น โกงกาง แสม ลำพู แต่ละจุดแสดงสื่อความรู้เกี่ยวกับธรรมชาติไว้

นอกจาก นั้นในช่วงเดือนพฤศจิกายน-มิถุนายนของทุกปี จะพบกับป่าของ หิงห้อย ส่องแสงระยิยระยับตลอดเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ ระยะทาง ๒ กิโลเมตร และทางศูนย์ฯ ได้ทำ เส้นทางขี่จักรยาน ประมาณ ๔ กิโลเมตร ที่ลัดเลาะไปตามป่าชายเลน มีจักรยานให้เช่า ราคาคันละ ๒๐ บาท และที่บริเวณป่าชายเลนลุ่มน้ำเวฬุ ยังเป็นแหล่งรวบรวมของนกน้ำและนกนานาชนิด เช่น นกเหยี่ยวแดงคอขาว โดยทางสถานีฯ มีกล้องส่องดูนกไว้บริการ

สถาน ที่พัก ทางสถานีฯ มีเต็นท์ไว้บริการนักท่องเที่ยว พักได้ ๒-๕ คน ราคา ๑๒๐-๓๐๐ บาท ในกรณีที่นักท่องเที่ยวนำเต็นท์มาเองเสียค่าพื้นที่กางเต็นท์ คนละ ๕๐ บาท
การเดินทาง รถโดยสารประจำทาง จากกรุงเทพฯ นั่งรถสายกรุงเทพฯ-ตราด หรือ จากตัวเมืองตราดมีรถสายตราด-แสนตุ้ง มาลงที่หน้าสถานีฯ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลน ที่ ๒ (ท่าสอน จันทบุรี) โทร. ๐ ๓๙๔๒ ๔๑๘๖, ๐๘ ๙๒๔๕ ๓๕๐๙

ติดต่อ: 

สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลน ที่ ๒ (ท่าสอน จันทบุรี) โทร. ๐ ๓๙๔๒ ๔๑๘๖, ๐๘ ๙๒๔๕ ๓๕๐๙

สถานที่ตั้ง: 

ตั้งอยู่ที่บริเวณบ้านท่าสอน ตำบลบ่อ อำเภอขลุง จ.จันทบุรี

แผนที่ แสดงที่ตั้ง : 
[gmap markers=letters::12.38883018074153,102.31788825883996 |zoom=13 |center=12.396006105625483,102.31687545776367 |width=400px |height=450px |control=Micro |type=Map]
ข้อมูลจังหวัด: 
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว: 
ลักษณะเด่นของแหล่งท่องเที่ยว: 

ท่องเที่ยวสะดุดตา Spotlight Travel