สถานศึกษาและปฏิบัติธรรม องค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก

สถานศึกษาและปฏิบัติธรรม องค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก

สถานศึกษาและปฏิบัติธรรม องค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก ตั้งอยู่เลขที่ ๖๑๖ ถนนสุขุมวิท ซอย ๒๔ เป็นสถานที่จัดให้ความรู้ในเรื่องพุทธศาสนาและการทำสมาธิ โดยจัดชั้นเรียนสมาธิทุกวันอาทิตย์แรกของเดือน (บรรยายเป็นภาษาอังกฤษ) และชั้นเรียนพุทธศาสนาทุกวันอาทิตย์ที่สาม และอาทิตย์สุดท้ายของเดือน ตั้งแต่เวลา ๑๔.๐๐-๑๘.๐๐ น.

ติดต่อสอบถามรายละเอียด วันจันทร์-ศุกร์ โทร. ๐ ๒๖๖๑ ๑๒๘๔–๗ หรือ www.wfb-hq.org

ภาพที่เกี่ยวข้อง: 
ติดต่อ: 

โทร. ๐ ๒๖๖๑ ๑๒๘๔–๗

สถานที่ตั้ง: 

ตั้งอยู่เลขที่ ๖๑๖ ถนนสุขุมวิท ซอย ๒๔ กรุงเทพฯ

แผนที่ แสดงที่ตั้ง : 
[gmap markers=letters::13.729079742468361,100.56714820835623 |zoom=15 |center=13.729129769376943,100.56743144989014 |width=400px |height=450px |control=Micro |type=Map]
ข้อมูลจังหวัด: 
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว: 

ท่องเที่ยวสะดุดตา Spotlight Travel