สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช

สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช

สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช อยู่ทางทิศตะวันออกของพระธาตุนาดูน เป็นสถานที่ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับพันธุ์ไม้ อนุรักษ์ ขยาย และปรับปรุงพันธุ์ไม้ในภาคอีสาน ภายในสถาบันฯ จะมีอุทยานลานไผ่ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ และพิพิธภัณฑ์บ้านอีสาน ซึ่งแต่ละแห่งมีความน่าสนใจเป็นอย่างมาก สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 4379 7048

ติดต่อ: 

โทร. 0 4379 7048

สถานที่ตั้ง: 

จ.มหาสารคาม

แผนที่ แสดงที่ตั้ง : 
[gmap markers=letters::15.705392624358113,103.2304723262132 |zoom=14 |center=15.702870440697646,103.22813987731934 |width=400px |height=450px |control=Micro |type=Map]
ข้อมูลจังหวัด: 

ท่องเที่ยวสะดุดตา Spotlight Travel