สวนงูสภากาชาดไทย

สวนงูสภากาชาดไทย

สวนงูสภากาชาดไทย ตั้งอยู่ที่สถานเสาวภา สภากาชาดไทย ถนนพระราม ๔ เป็นแหล่งเลี้ยงงูพิษต่าง ๆ เพื่อนำเอาพิษงูมาทำเซรุ่มฉีดรักษาผู้ถูกงูกัด เปิดให้เข้าชมทุกวันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. วันเสาร์ อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา ๐๙.๓๐–๑๓.๐๐ น.

มีการฉายสไลด์ประกอบคำบรรยายและแสดงรีดพิษงู วันธรรมดาเวลา ๑๑.๐๐ น. และ ๑๔.๓๐ น.

วันหยุดราชการ มีเฉพาะรอบเวลา ๑๑.๐๐ น. ค่าเข้าชมคนไทย ๔๐ บาท ชาวต่างชาติ ผู้ใหญ่ ๒๐๐ บาท เด็ก ๕๐ บาท นักเรียน นักศึกษาในเครื่องแบบไม่เสียค่าเข้าชม หากต้องการเข้าชมเป็นหมู่คณะต้องทำหนังสือแจ้งล่วงหน้า โทร. ๐ ๒๒๕๒ ๐๑๖๑-๔

ติดต่อ: 

โทร. ๐ ๒๒๕๒ ๐๑๖๑-๔

สถานที่ตั้ง: 

สวนงูสภากาชาดไทย สถานเสาวภา สภากาชาดไทย ถนนพระราม ๔ จ.กรุงเทพมหานคร

แผนที่ แสดงที่ตั้ง : 
[gmap markers=letters::13.730759811057853,100.53550028787868 |zoom=15 |center=13.73133928614715,100.5384635925293 |width=400px |height=450px |control=Micro |type=Map]
ข้อมูลจังหวัด: 
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว: 

ท่องเที่ยวสะดุดตา Spotlight Travel