สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ตั้งอยู่ในพื้นที่จำนวน ๓,๕๐๐ ไร่ ทางเข้าอยู่ด้านซ้ายมือบริเวณหลักกิโลเมตรที่ ๑๒ สายแม่ริม-สะเมิง จัดทำเป็นสวนพฤกษศาสตร์ที่สมบูรณ์แบบที่สุดในประเทศไทยและมีมาตรฐานระดับ นานาชาติ เป็นแหล่งรวบรวมพรรณไม้ชนิดต่าง ๆ โดยเฉพาะไม้ประจำถิ่นและไม้ที่กำลังจะสูญพันธุ์ เพื่อจัดปลูก ขยายพันธุ์ และศึกษาวิจัย

ลักษณะการจัดสวนของที่นี่จะแบ่งพันธุ์ไม้ ตามวงศ์ และความเหมาะสมของสภาพพื้นที่ รวบรวมพันธุ์ไม้ทั้งในและต่างประเทศ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาเกี่ยวกับพันธุ์ไม้ สามารถขับรถเที่ยวชมรอบ ๆได้ จุดที่แวะชมได้ คือ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ศูนย์เพาะกล้วยไม้ไทย อาคารพืชสมุนไพร พิพิธภัณฑ์พืชสมุนไพร ศูนย์วิจัย และอาคารเรือนกระจก และมีเส้นทางเดินเท้าที่จัดไว้ ๓ เส้น คือ
๑. Rock Garden – Thai Orchid Nursery (สวนหิน-ศูนย์อนุบาลกล้วยไม้ไทย) ใช้เวลาประมาณ ๓๐-๖๐ นาที
๒. Arboreta (เส้นทางศึกษาพรรณไม้) รวบรวมพรรณไม้ไว้มากกว่า ๑๐ วงศ์ เช่น กล้วย ปาล์ม ไซแคด เฟิร์น ขิง เป็นต้น ใช้เวลา ๔๕-๖๐ นาที
๓. Climber Collection (เส้นทางขึ้นเขา) ใช้เวลา ๑-๒ ชั่วโมง

เปิด ให้เข้าชมทุกวัน เวลา ๘.๓๐-๑๗.๐๐ น. ค่าธรรมเนียม ผู้ใหญ่ ๒๐ บาท เด็ก ๑๐ บาท รถรวมทั้งคนขับ ๕๐ บาท ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อที่ โทร. ๐ ๕๓๒๙ ๘๑๗๑-๕ ต่อ ๔๗๓๖, ๔๗๓๙ , และ ๐ ๕๓๒๙ ๙๗๕๓-๔ โทรสาร ๐ ๕๓๒๙ ๙๗๕๔

การเดินทาง ตามเส้นทางสายนี้มีรถสองแถวสีเหลือง สายแม่ริม - สะเมิง ท่ารถอยู่ใกล้กับตลาดวโรรส บริเวณสี่แยกศรีนครพิงค์หลังร้านโอ้วจินเฮง รถแม่ริมวิ่งบริการจนถึงเย็น

ติดต่อ: 

โทร. ๐ ๕๓๒๙ ๘๑๗๑-๕ ต่อ ๔๗๓๖, ๔๗๓๙ , และ ๐ ๕๓๒๙ ๙๗๕๓-๔ โทรสาร ๐ ๕๓๒๙ ๙๗๕๔

สถานที่ตั้ง: 

ตั้งอยู่ที่อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

แผนที่ แสดงที่ตั้ง : 
[gmap markers=letters::18.887728197481092,98.86231791966566 |zoom=15 |center=18.89020810236356,98.86180400848389 |width=400px |height=450px |control=Micro |type=Map]
ข้อมูลจังหวัด: 
ลักษณะเด่นของแหล่งท่องเที่ยว: 

ท่องเที่ยวสะดุดตา Spotlight Travel