สวนพันธุ์ไผ่

สวนพันธุ์ไผ่

สวนพันธุ์ไผ่ ตั้งอยู่ที่ตำบลเนินหอม มีเนื้อที่ประมาณ 300 ไร่ อยู่ในความดูแลของกรมราชทัณฑ์ เป็นสถานที่รวบรวมพันธุ์ไผ่นานาชนิด ปลูกไว้เพื่อการศึกษา และขยายพันธุ์ ภายในบริเวณส่วนหนึ่งเป็นที่ตั้งของทัณฑ์สถาน เปิดบ้านเนินสูงซึ่งใช้เป็น สถานที่ฝึกวิชาชีพของนักโทษชั้นดี เช่น การตัดต้นไผ่ ปลูกผักสวนครัว ทำเฟอร์นิเจอร์ บริเวณริมถนนด้าานหน้าสวนมีพันธุ์ไผ่ ไผ่หวาน ไผ่ตง ไผ่สีทอง พันธุ์หน่อไม้ จำหน่าย เปิดระหว่างเวลา 08.00 - 16.00 น. โทร 0 3721 9904 โทรสาร 0 3721 2661

การเดินทาง จากทางหลวงหมายเลข 33 เลี้ยวซ้ายที่สี่แยกเนินหอม ( วงเวียนศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ) ไปตามทางหลวงหมายเลข 3077 สายเนินหอม- เขาใหญ่ ซึ่งเป็นถนนไปอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ระยะทางประมาณ 10 กิโลเมตร หรือห่างจากตัวเมืองประมาณ 20 กิโลเมตร

สถานที่ตั้ง: 

ตำบลเนินหอม อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี

แผนที่ แสดงที่ตั้ง : 
[gmap markers=letters::14.187307857421153,101.34880828438327 |zoom=11 |center=14.16720274992528,101.36192321777344 |width=400px |height=450px |control=Micro |type=Map]
ข้อมูลจังหวัด: 
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว: 

ท่องเที่ยวสะดุดตา Spotlight Travel