สวนลุมพินี

สวนลุมพินี

สวนลุมพินี เป็นสวนสาธารณะเพื่อประชาชนด้วยพระมหากรุณาธิคุณใน พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 6 ทรงโปรดเกล้าฯ พระราชทานที่ดินส่วนพระองค์ 360 ไร่ ให้เป็นสมบัติของสาธารณชน และพระรานทานนามว่า สวนลุมพินี ในอดีตบริเวณนี้คือทุ่งศาลาแดง ปัจจุบันสวนลุมพินีอยู่ในความดูแลรับผิดชอบของกรุงเทพมหานคร และได้มีการจัดพัฒนาพื้นที่และบำรุงรักษาพันธุ์ไม้ ดอกไม้ประดับนานาชนิด มีสวนไผ่ สวนป่า สวนปาล์ม ให้ประชาชนใช้พักผ่อนออกกำลังกาย ในทุกวันจะมีประชาชนทุกเพศทุกวัยนิยมมาออก กำลังกาย

ในยามเช้าพบปะพูดคุยทำกิจกรรมร่วม กันเป็นภาพชีวิตที่ร่มรื่น สดชื่น เบิกบาน สวนลุมพินีเปิดตั้งแต่ 05.00-20.00 น. ทุกวัน สวนลุมพินีตั้งอยู่บนถนนพระราม 4 โอบล้อมด้วยถนนราชดำริ ถนนสารสิน และถนนวิทยุ เปิดทุวัน ตั้งแต่ 05.00-20.00 น. โทร. 0-2252-7006 สำหรับผู้ใช้ทางด่วนสามารถใช้ทางด่วนชั้นที่ 1 ลงที่ถนนพระราม 4 ทั้งผู้ที่เดินทางจากถนนพระราม 2 ถนนบางนา-ตราด และผู้ที่เดินทางจากถนนพระราม 9 จอดรถบริเวณด้านหน้าสวนลุมพินีรอบพระบรมรูปรัชกาลที่ 6

สถานที่ตั้ง: 

กรุงเทพมหานคร

แผนที่ แสดงที่ตั้ง : 
[gmap markers=letters::13.73164778280426,100.54137325234478 |zoom=14 |center=13.732631635362546,100.5399227142334 |width=400px |height=450px |control=Micro |type=Map]
ข้อมูลจังหวัด: 
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว: 
ลักษณะเด่นของแหล่งท่องเที่ยว: 

ท่องเที่ยวสะดุดตา Spotlight Travel