สวนสัตว์นครราชสีมา

สวนสัตว์นครราชสีมา อยู่ห่างจากตัวเมืองไปทางทิศใต้ตามทางหลวงหมายเลข ๓๐๔(นครราชสีมา-ปักธงชัย) ระยะทาง ๑๘ กิโลเมตร เลี้ยวซ้ายเข้าถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ (ทางหลวงหมายเลข ๒๓๑๐) อีกประมาณ ๑ กิโลเมตร หากเดินทางรถโดยสารจากตัวเมืองสามารถใช้บริการรถปรับอากาศสาย ๑๔๑๕ (สุรนารี-สวนสัตว์)

สวนสัตว์นครราชสีมามีพื้นที่กว้าง ขวางถึง ๕๔๕ ไร่ ๑ งาน ๔๘ ตารางวา เป็นสวนสัตว์แบบซาฟารีกึ่งเปิด และปิดที่ทันสมัย ได้มาตรฐานที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชีย คอกสัตว์กว้างขวาง จัดสภาพแวดล้อมให้สอดคล้องกับนิสัยสัตว์แต่ละชนิด ส่วนใหญ่เป็นสัตว์ป่าแอฟริกาที่น่าสนใจ ได้แก่ นกเพนกวิน แมวน้ำ ช้างแอฟริกา อูฐ จิงโจ้ แรด เสือชีต้าห์ สิงโต ม้าลาย ยีราฟ เป็นต้น และยังมีอาคารจัดแสดงสัตว์เลื้อยคลาน และสวนนกเงือก จึงเหมาะแก่การทัศนศึกษาเรียนรู้ชีวิตสัตว์และพักผ่อนหย่อนใจ ภายในสวนตกแต่งด้วยไม้ดอกไม้ประดับสวยงาม มีบริการรถพ่วงวิ่งรอบบริเวณ รวมทั้งจักรยานให้เช่าอีกด้วย นอกจากนั้น

ภายในสวนสัตว์นครราชสีมา ยังมีส่วนสวนสัตว์เด็กและสวนสัตว์ศึกษา สร้างโดยมีวัตถุประสงค์ให้เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับ สภาพชีวิตความเป็นอยู่ ของสัตว์อย่างใกล้ชิด

รูปแบบของสวนสัตว์เด็ก และสวนสัตว์ศึกษา นั้นจัดเป็นห้องโถงแสดงนิทรรศการ ด้วยสื่อและเทคนิคต่าง ๆ เช่น หุ่นจำลองโมเดล ๓ มิติเกี่ยวกับการกำเนิดโลก กำเนิดสิ่งมีชีวิต วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต ชีวิตในทะเล ระบบนิเวศน์ กำเนิดมนุษย์ และโลกของไข่

เปิดให้เข้าชมทุกวันระหว่างเวลา ๐๘.๓๐–๑๗.๐๐ น. อัตราค่าเข้าชม เด็ก ๑๐ บาท ผู้ใหญ่ ๕๐ บาท รถยนต์ ๕๐ บาท รถบัส ๖๐ บาท สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. ๐ ๔๔๓๕ ๗๓๕๔-๖ สวนสัตว์เด็กและสวนสัตว์ศึกษาโทร. ๐ ๔๔๓๕ ๙๒๓๑

ติดต่อ: 

สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. ๐ ๔๔๓๕ ๗๓๕๔-๖ สวนสัตว์เด็กและสวนสัตว์ศึกษาโทร. ๐ ๔๔๓๕ ๙๒๓๑

สถานที่ตั้ง: 

ตั้งอยู่เลขที่ 111 ม. 1 ต.ไชยมงคล อ.เมือง จ.นครราชสีมา

แผนที่ แสดงที่ตั้ง : 
[gmap markers=letters::14.850749478244564,102.07502388941066 |zoom=14 |center=14.86001632087562,102.08298683166504 |width=400px |height=450px |control=Micro |type=Hybrid]
ข้อมูลจังหวัด: 
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว: 

ท่องเที่ยวสะดุดตา Spotlight Travel