สวนเงาะ-ทุเรียน บ้านซำตารมย์ ศรีสะเกษ

สวนเงาะ-ทุเรียน บ้านซำตารมย์ ศรีสะเกษ

เนื่องจากจังหวัดศรีสะเกษมีเทือกเขาพนมดงรัก เป็นแนวกั้นพรมแดนระหว่าง ไทย-กัมพูชา ทำให้บริเวณชายแดนมีความอุดมสมบูรณ์เป็นอย่างยิ่ง โดยสิบกว่าปีก่อน เกษตรกรในพื้นที่ชายแดนได้ทดลองนำผลไม้ชึ้นชื่อของภาคตะวันออก เช่น เงาะ ทุเรียน มังคุด ฯลฯ มาปลูกในพื้นที่ ปรากฎว่าผลไม้เหล่านี้เจริญงอกงาม และให้ผลผลิตเป็นที่น่าพอใจเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะสวนเงาะ-ทุเรียน ที่บ้านซำตารมย์ มีพื้นที่ปลูกผลไม้ดังกล่าวเป็นจำนวนมาก

กิจกรรมท่องเที่ยวที่น่าสนใจ เที่ยวชมและชิมผลไม้ภายในสวนของเกษตกร และเลือกซื้อผลผลิตเป็นของติดไม้ติดมือกลับบ้าน

สวนผลไม้ตั้งอยู่ที่บ้านซำตารมย์ ตำบลตระการ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ การเดินทางใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 221 และ 24 ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 60 กิโลเมตร ช่วงเวลาที่เหมาะสมอยู่ระหว่างเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน ค่าเข้าชมสวนและชิมผลไม้คนละ 50 บาท

สนใจข้อมูลเพื่มเติมติดต่อ สำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ โทร 0 4561 2511, 0 4561 1397 สำนักพัฒนาชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ โทร 0 4561 1645 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานสุรินทร์ โทร 0 4451 8152

ติดต่อ: 

สำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ โทร 0 4561 2511, 0 4561 1397

สถานที่ตั้ง: 

บ้านซำตารมย์ ตำบลตระการ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

แผนที่ แสดงที่ตั้ง : 
[gmap markers=letters::14.726010901881684,104.61532688088482 |zoom=11 |center=14.709806482462534,104.60426330566406 |width=400px |height=450px |control=Micro |type=Map]
ข้อมูลจังหวัด: 
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว: 

ท่องเที่ยวสะดุดตา Spotlight Travel