สะพานติณสูลานนท์

สะพานติณสูลานนท์

สะพานติณสูลานนท์ เป็นส่วนหนึ่งของทางหลวงหมายเลข ๔๑๔๖ เชื่อมระหว่างทางหลวงหมายเลข ๔๐๗ สายหาดใหญ่-สงขลา กับทางหลวงหมายเลข ๔๐๘๓ สายสงขลา-ระโนด โดยเป็นสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาจากฝั่งบ้านน้ำกระจายผ่านเกาะยอ ไปฝั่งเขาเขียว เพื่ออำนวยความสะดวกในการคมนาคม ให้มีความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นโดยไม่ต้องรอข้ามแพขนานยนต์

บริเวณฝั่งหัวเขาแดง สะพานแบ่งเป็น ๒ ช่วง ช่วงแรก เชื่อมระหว่างชายฝั่งอำเภอเมือง สงขลา บริเวณบ้านน้ำกระจาย กับชายฝั่งตอนใต้ของเกาะยอ ความยาวรวมเชิงสะพานทั้งสองด้าน ประมาณ ๑,๑๔๐ เมตร ช่วงที่ ๒ เชื่อมระหว่างฝั่งด้านเหนือของเกาะยอกับฝั่งบ้านเขาเขียว ความยาวทั้งสิ้นประมาณ ๑,๘๐๐ เมตร สะพานนี้เริ่มก่อสร้างเมื่อ ๒๖ มีนาคม ๒๕๒๗ และทำพิธีเปิดเมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๒๙

สถานที่ตั้ง: 

สะพานติณสูลานนท์ อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา

แผนที่ แสดงที่ตั้ง : 
[gmap markers=letters::7.154922836663722,100.55913162126672 |zoom=13 |center=7.1499493303207835,100.55992126464844 |width=400px |height=450px |control=Micro |type=Map]
ข้อมูลจังหวัด: 
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว: 

ท่องเที่ยวสะดุดตา Spotlight Travel