สิม ( โบสถ์ ) วัดสระทองบ้านบัว

สิม ( โบสถ์ ) วัดสระทองบ้านบัว

สิม ( โบสถ์ ) วัดสระทองบ้านบัว ตั้งอยู่ที่บ้านบัว ตำบลกุดเค้า เป็นอาคารที่มีคุณค่าทางสถาปัตยกรรม แสดงลักษณะเด่นชัดของถิ่นอีสาน มีการแต้มสีภาพภายนอกอาคารประดับแว่นแก้วฐานชุกชี ภายในยังคงประดิษฐานพระประธานศิลาทรายรูปแบบอีสานที่หาได้ยาก โดยในปี ๒๕๔๕ ได้รับรางวัลอาคารทรงคุณค่า ด้านการอนุรักษ์มรดกและวัฒนธรรมแห่งเอเชียและแปซิฟิก จากองค์การยูเนสโก้ ( UNESCO )

สถานที่ตั้ง: 

วัดสระทองบ้านบัว บ้านบัว ตำบลกุดเค้า อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น

แผนที่ แสดงที่ตั้ง : 
[gmap markers=letters::16.140883574320235,102.52056455608908 |zoom=17 |center=16.14045484774941,102.52105593681335 |width=400px |height=450px |control=Micro |type=Hybrid]
ข้อมูลจังหวัด: 
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว: 

ท่องเที่ยวสะดุดตา Spotlight Travel