สุสานเจ้าเมืองระนอง

สุสานเจ้าเมืองระนอง

สุสานเจ้าเมืองระนอง ตั้งอยู่ด้านขวามือของทางหลวงหมายเลข 4004 (ระนอง-ปากน้ำ) ห่างจากเขตเทศบาลเมืองประมาณ 1 กิโลเมตร เป็นสุสานแบบจีนฝังศพของพระยารัตนเศรษฐี(คอชู้เจียง) เจ้าเมืองระนองคนแรก บริเวณสุสานซึ่งเป็นที่ดินที่ได้รับพระราชทานจากรัชกาลที่ 5 บริเวณสุสานปูด้วยศิลา 3 ชั้น สองข้างมีตุ๊กตาแกรนิตโบราณนำมาจากประเทศจีน ประกอบด้วยรูปขุนนางจีนฝ่ายบู๊ฝ่ายบุ๋นรูปม้า รูปแพะ รูปสิงห์โต

ประวัติความเป็นมา

เป็นสุสานของพระยาดำรงสุจริตมหิศรภักดี (คอ ซู้เจียง) อดีตเจ้าเมืองระนอง ที่ถึงแก่อนิจกรรมเมื่อ พ.ศ. ๒๔๒๕ รัชกาลที่ ๕ พระราชทานที่ดินให้เป็นที่ฝังศพที่เขาระฆังทอง เป็นจำนวนเนื้อที่ ๓๗๕ เส้น กับ ๓๐๐ ตารางวา พระรัตนเศรษฐี (คอซิมก๊อง) ผู้เป็นบุตรชายได้จัดการฝังศพตามประเพณีจีน และได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต ทำคำจารึกลงบนศิลาเกี่ยวกับชาติประวัติ ทั้งภาษาไทยและภาษาจีนปักไว้เป็นเกียรติยศ ณ ที่ฝังศพ ตามธรรมเนียมจีน

ความสำคัญต่อชุมชน

เป็นที่ฝังศพของพระยาดำรงสุจริตมหิศรภักดี (คอ ซู้เจียง) เจ้าเมืองระนอง ชาวบ้านเรียกท่านว่า เจ้าคุณเฒ่า ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของประชาชนในท้องถิ่น เป็นตัวอย่างของผู้ประสบความสำเร็จในชีวิต ทั้ง ๆ ที่อพยพมาจากประเทศจีน เข้ามาเป็นกรรมกรรับจ้าง จนได้ตำแหน่งเป็นเจ้าเมือง ก็เพรเป็นคนที่มีความกตัญญูกตเวที ซื่อตรง อดทน มัธยัสถ์ รอบรู้ และมองการณ์ไกล รู้จักการจัดการและการแก้ปัญหา ทำประโยชน์ให้แผ่นดินอย่างมาก

เป็นแบบฉบับ สำหรับข้าราชการทั้งหลาย อีกทั้งยังมีลูกหลานอยู่ในโอวาทของบิดามารดา จนที่ประสบความสำเร็จในหน้าที่ การงานจนได้เป็นใหญ่ในภาคใต้อีกหลายคน จึงเป็นบุคคลที่น่าชื่นชมเอาเยี่ยงอย่างท่าน สุสานเจ้าเมืองระนอง จึงเป็นอีกสถานที่หนึ่งที่นักท่องเที่ยวที่มาจังหวัด ระนองต้องมาเยือน

ลักษณะทางสถาปัตยกรรม

เป็น สุสานขนาดใหญ่ อยู่บริเวณเชิงเขาขนาดเล็ก หันหน้าไปทางทิศใต้ หน้าสุสานเป็นบริเวณลานกว้างทำด้วยศิลาจากเมืองจีนก่อเขื่อนศิลา ปูศิลาขึ้นไปเป็นชั้นๆ จนถึงสุสานฝังศพ ด้านหนึ่งมีเสาธงศิลาคู่หนึ่ง แพะคู่หนึ่ง เสือคู่หนึ่ง ม้าคู่หนึ่ง ขุนนางฝ่ายบู๊ ฝ่ายบุ๋นคู่หนึ่ง

สถานที่ตั้ง: 

สุสานเจ้าเมืองระนอง อ.เมืองระนอง จ.ระนอง

แผนที่ แสดงที่ตั้ง : 
[gmap markers=letters::9.984366604828198,98.62730169283168 |zoom=16 |center=9.98470050134596,98.62838745117188 |width=400px |height=450px |control=Micro |type=Hybrid]
ข้อมูลจังหวัด: 
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว: 

ท่องเที่ยวสะดุดตา Spotlight Travel