หมู่บ้านปลูกหม่อนเลี้ยงไหม บ้านหลุ่งประดู่สามัคคี

หมู่บ้านปลูกหม่อนเลี้ยงไหม บ้านหลุ่งประดู่สามัคคี

หมู่บ้านปลูกหม่อนเลี้ยงไหมบ้านหลุ่งประดู่สามัคคี ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ ๑ ตำบลหลุ่งประดู่ ริมทางหลวงหมายเลข ๒๑๖๓ (เส้นทางพิมาย-หินดาด) บริเวณกิโลเมตรที่ ๒๑ แยกขวามือมีป้ายบอกทางเข้าหมู่บ้านทอผ้าไหมบ้านหลุ่งประดู่ รวมระยะทางจากจังหวัดนครราชสีมาประมาณ ๙๐ กิโลเมตร มีการปลูกหม่อน เลี้ยงไหม ทอผ้า ในลักษณะครบวงจร ชมกระบวนการฟอก ย้อมสีจากธรรมชาติและสีเคมี รวมทั้งการสาวไหม การทอผ้าลวดลายโบราณ และสมัยใหม่ สอบถามรายละเอียดได้ที่โทร. ๐ ๔๔๓๓ ๙๑๑๔-๗, ๐๘ ๙๕๘๒ ๖๐๒๕, ๐ ๔๔๓๙ ๑๑๔๗

ติดต่อ: 

สอบถามรายละเอียดได้ที่โทร. ๐ ๔๔๓๓ ๙๑๑๔-๗, ๐๘ ๙๕๘๒ ๖๐๒๕, ๐ ๔๔๓๙ ๑๑๔๗

สถานที่ตั้ง: 

ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ ๑ ตำบลหลุ่งประดู่ ริมทางหลวงหมายเลข ๒๑๖๓ (เส้นทางพิมาย-หินดาด) บริเวณกิโลเมตรที่ ๒๑

แผนที่ แสดงที่ตั้ง : 
[gmap markers=letters::15.04235166796586,102.55596542148851 |zoom=11 |center=15.099305808433632,102.54981994628906 |width=400px |height=450px |control=Micro |type=Map]
ข้อมูลจังหวัด: 
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว: 

ท่องเที่ยวสะดุดตา Spotlight Travel