หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย

หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย

หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย ตั้งอยู่ริมทางหลวงหมายเลข ๓๔๐ (สุพรรณบุรี-ศรีประจันต์) กิโลเมตรที่ ๑๑๕-๑๑๖ เป็นสถานที่รวบรวมวิถีชีวิตแบบพื้นบ้านภาคกลาง มีพื้นที่ ๑๐๐ กว่าไร่ แบ่งออกเป็นส่วนต่างๆ เช่น หมู่บ้านชาวนาแสดงวิถีชีวิตความเป็นอยู่อย่างเรียบง่าย มีลานนวดข้าว คอกควาย โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ บ้านเรือนไทยภาคกลาง เรือนแต่ละหลังมีกิจกรรมสำหรับผู้สนใจ เช่น เรือนแพทย์แผนไทย การนวดแผนไทย และการใช้สมุนไพร เรือนโหราศาสตร์ มีลานแสดงควาย

วัน จันทร์-ศุกร์ มีการแสดงรอบ ๑๑.๐๐-๑๑.๓๐ น. และ ๑๕.๐๐–๑๕.๓๐ น. วันเสาร์-อาทิตย์ การแสดงรอบ ๑๑.๐๐-๑๑.๓๐ น., ๑๔.๓๐–๑๕.๐๐ น. และ ๑๖.๐๐–๑๖.๓๐ น. ด้านหน้าทางเข้า มีร้านขายสินค้าที่ระลึกของบ้านควายสำหรับนักท่องเที่ยว

บ้านควาย เปิดให้เข้าชมทุกวัน เวลา ๐๙.๐๐-๑๘.๐๐ น. ค่าเข้าชมชาวไทย ผู้ใหญ่ ๒๐ บาท เด็ก ๑๐ บาท ชาวต่างประเทศ ผู้ใหญ่ ๑๕๐ บาท เด็ก ๑๐๐ บาท สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สำนักงานกรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๒๗๐ ๐๓๙๕ ต่อ ๗ สำนักงานสุพรรณบุรีโทร ๐ ๓๕๕๘ ๒๕๙๑, ๐ ๓๒๕๘ ๑๖๖๘ โทรสาร ๐ ๓๕๕๘ ๑๖๗๖ หรือ www.buffalovillages.com

ติดต่อ: 

โทร ๐ ๓๕๕๘ ๒๕๙๑, ๐ ๓๒๕๘ ๑๖๖๘ โทรสาร ๐ ๓๕๕๘ ๑๖๗๖ หรือ www.buffalovillages.com

สถานที่ตั้ง: 

ตั้งอยู่ริมทางหลวงหมายเลข ๓๔๐ (สุพรรณบุรี-ศรีประจันต์) กิโลเมตรที่ ๑๑๕-๑๑๖ อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี

แผนที่ แสดงที่ตั้ง : 
[gmap markers=letters::14.648327507933825,100.15024924265163 |zoom=13 |center=14.633417013583735,100.15222549438477 |width=400px |height=450px |control=Micro |type=Map]
ข้อมูลจังหวัด: 
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว: 

ท่องเที่ยวสะดุดตา Spotlight Travel