หลุมเมือง

หลุมเมือง

หลุมเมือง ตั้งอยู่ที่ ซอยเทศบาล 10 ต.ศรีมห่โพธิ์ (ตรงข้ามอนุสาวรีย์ลายพระหัตถ์) มีลักษณะเป็นหลุมขนาดต่าง ๆ ขุดเจาะลึกลงไปในพื้นศิลาแลง ไม่ทราบว่าขุดขึ้นในสมัยใด พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จประพาสเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2451 มีพระราชสันนิษฐานว่า “เป็นหลุมสำหรับโขลกปูน ที่จะปั้นลวดลายเครื่องประดับปรางค์ปราสาท” มีหลุมทั้งหมดประมาณ 48 หลุม แต่คำบอกเล่าของคนรุ่นเก่ากล่าวว่า เป็นหลุมสำหรับเล่นกีฬาพื้นบ้าน เรียกว่า การเล่นหลุมเมือง

สถานที่ตั้ง: 

ซอยเทศบาล 10 ต.ศรีมห่โพธิ์ (ตรงข้ามอนุสาวรีย์ลายพระหัตถ์) อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี

แผนที่ แสดงที่ตั้ง : 
[gmap markers=letters::13.956899950553993,101.50838899586233 |zoom=15 |center=13.955350625993013,101.50925159454346 |width=400px |height=450px |control=Micro |type=Map]
ข้อมูลจังหวัด: 
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว: 

ท่องเที่ยวสะดุดตา Spotlight Travel