หอประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่ (Chiang Mai Historical Centre)

หอประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่ (Chiang Mai Historical Centre)
เปิดใหม่ล่าสุดครับ(ธันวาคม 2555) กับหอประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่ ใครที่ชอบเที่ยวเชียงใหม่หรือมีแผนที่จะเดินทางขึ้นเชียงใหม่ช่วงปีใหม่นี้คงได้มีโอกาสไปใช้บริการกันนะครับ ภายในจะใช้เป็นศูนย์จัดแสดงนิทรรศการถาวร เกี่ยวกับประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่ และเรื่องราวเกี่ยวกับดินแดนล้านนาให้ได้ศึกษาค้นคว้ากัน ทั้งประวัติความเป็นมา ศิลปวัฒนธรรม ขนบประเพณี  

จากอดีตถึงปัจจุบันเมืองเชียงใหม่ มีช่วงผ่านประวัติศาสตร์ความเป็นมาที่ยาวนานกว่า700ปี และยังเป้นเมืองสำคัญทางภาคเหนือ หอประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่ (Chiang Mai Historical Centre) ได้จัดแสดงนิทรรศการเรื่องราวทางประวัติศาสตร์นับตั้งแต่สร้างเมืองเชียงใหม่ จนเป็นศูนย์กลางของอาณาจักรล้านนา และสามารถขยายอาณาจักรล้านนาออกไปอย่างกว้างขวาง และมีการพัฒนาบ้านเมืองให้เจริญรุ่งเรือง ทั้งทางการค้าและศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม จนถึงยุคสมัยที่เชียงใหม่ อ่อนแอลงจนพ่ายแห้ และกลายเป็นเมืองขึ้นต่อพม่า สุดท้ายได้ต่อสู้จนเป็นอิสระจากพม่า และเข้าสู่ยุคสมัยของการเป็นประเทศราชของสยาม จนรวมเป็นส่วนหนึ่งของประเทศไทยในปัจจุบัน 

หอประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่ ตั้งอยู่บริเวณกลางเมืองประวัติศาสตร์ด้านหลังหอศิลปวัฒนธรรมเชียงใหม่ เป็นพื้นที่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ พบหลักฐานใรแผนที่ ที่ทำให้สันนิษฐานได้ว่า เดิมเคยเป็นส่วนหนึ่งที่ตั้งหอแก้ว (ต้นพุทธศตวรรษที่21 -กลางพุทธศตวรรษที่ 25 ) ซึ่งเป็นศาสนสถานที่สำคัญของเมืองเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการแล้ว เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2555 

อาคารหอประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่ 
เปิดทำการ วันอังคาร-วันอาทิตย์ (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) (ปิดวันจันทร์ แลพวันหยุดสงกรานต์)
เวลา 08.30 -17.00 น  
อัตราเข้าชม คนไทย ผู้ใหญ่ 20 บาท เด็กไทย 10 บาท 
คนต่างชาติผู้ใหญ่ 90 และเด็กต่างชาติ 40 บาท 

ที่ตั้ง ถ.พระปกเกล้า ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
(ด้านหลังหอศิลปเมืองเชียงใหม่ อนุสาวรีย์สามกษัตริย์ )

แผนที่ จุด A คือ หอประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่ 

ภาพจากสตรีทวิว

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 053 217793 โทรสาร 053 219833
เว็บไซต์ : http://www.cmocity.com/

ภาพที่เกี่ยวข้อง: 
ติดต่อ: 

โทรศัพท์ 053 217793 โทรสาร 053 219833
เว็บไซต์ : http://www.cmocity.com/

สถานที่ตั้ง: 

ถ.พระปกเกล้า ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

ข้อมูลจังหวัด: 
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว: 
ลักษณะเด่นของแหล่งท่องเที่ยว: 

ท่องเที่ยวสะดุดตา Spotlight Travel