ห้วยน้ำรู หรือ ดอยสามหมื่น

ห้วยน้ำรู หรือ ดอยสามหมื่น

ห้วยน้ำรู และ ดอยสามหมื่น ตั้งอยู่ที่ตำบลเมืองคอง อำเภอเชียงดาว อยู่ในเขต อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง ห่างจากดอยช้างประมาณ 10 กิโลเมตร ห้วยน้ำรูมีลักษณะเป็นตาน้ำเล็กๆ ที่สร้างความชุ่มชื้นให้แก่ผืนป่าของดอยสามหมื่น และเป็นต้นน้ำของลำน้ำแม่แตงที่ไหลลงสู่ลำน้ำแม่ปิง ส่วนดอยสามหมื่นเป็นที่ตั้งของหน่วยจัดการต้นน้ำ ซึ่งมีจุดชมทิวทัศน์อยู่บนยอดดอย วันที่มีอากาศแจ่มใสสามารถมองเห็นดอยหลวงเชียงดาวสูงตระหง่านเด่นชัด ดอยสามหมื่นเป็นชื่อของแนวเขาทั้งดอยรวมเรียกว่า “ดอยสามหมื่น” เป็นดอยหนึ่งในเทือกเขาถนนธงชัย ที่ดอยสามหมื่นนี้เป็นจุดชมวิวที่งดงามอีกแห่งหนึ่งมีหมู่บ้านชาวเขาเผ่าลีซอ ทัศนียภาพสวยงาม มีการปลูกกาแฟและพืชเมืองหนาวต่างๆ สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง เฉลี่ย 1,400 เมตร เป็นแหล่งต้นน้ำลำธารของลุ่มน้ำปิง และลุ่มน้ำสาละวิน

ห้วยน้ำรู และ ดอยสามหมื่นนี้เหมาะกับนักท่องเที่ยวผู้ชื่นชอบการเดินป่า เพราะหนทางทุรกันดาร อีกทั้งอาหารการกินไม่มีบริการ ต้องหอบหิ้วเอาขึ้นไปเอง แต่เมื่อเทียบกับความสวยงานที่จะได้เห็นก็ถือว่าคุ้มค่ากับความลำบาก

การเดินทาง ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ ประมาณ ๑๓๐ กิโลเมตร ใช้ถนนสายเชียงใหม่-ห้วยน้ำดัง และเลยเข้าไปทางห้วยน้ำดังอีก ๒๐ กิโลเมตร ทางยังไม่ลาดยางใช้ได้เฉพาะฤดูแล้งเท่านั้น ใช้เวลาเดินทางประมาณ ๔ ชั่วโมง มีบ้านพักแต่ต้องจองล่วงหน้าอย่างน้อย ๒ เดือน ที่ส่วนอนุรักษ์ต้นน้ำ บางเขน กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๕๗๙ ๗๕๘๖-๗
ใช้เส้นทาง 2 เส้นทางคือ
- จากตัวจังหวัดเชียงใหม่ ไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 107 (เชียงใหม่-ฝาง) เลี้ยวซ้ายระหว่างหลักกิโลเมตรที่ 35-36 (ตลาดแม่มาลัย) เข้าสู่ถนนแม่มาลัย-ปาย ระยะทางประมาณ 75 กิโลเมตร เลี้ยวขวาเข้าสู่ถนน ร.พ.ช.ผ่านที่ทำการอุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง ระยะทางประมาณ 6 กิโลเมตร จากนั้นเลี้ยวซ้ายสู่ถนนดิน ระยะทางประมาณ 20 กิโลเมตร จะถึงที่ทำการหน่วยจัดการต้นน้ำดอยสามหมื่น

สถานที่ตั้ง: 

ห้วยน้ำรู หรือ ดอยสามหมื่น ตำบลเมืองคอง อำเภอเชียงดาว จ.เชียงใหม่

ข้อมูลจังหวัด: 
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว: 

ท่องเที่ยวสะดุดตา Spotlight Travel