อนุสรณ์สถานทหารนาวิกโยธิน สัตหีบ

อนุสรณ์สถานทหารนาวิกโยธิน สัตหีบ
อนุสรณ์สถานทหารนาวิกโยธิน เป็นอนุสรณ์สถานที่สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงเพื่อนทหารนาวิกโยธิน ที่ได้เสียสละชีวิต และเลือดเนื้อเพื่อป้องกัน อริราชศัตรูจากภายนอกประเทศ เพื่อรักษาไว้ซึ่งอธิปไตยของประเทศชาติและความสงบสุขของราษฏร ตั้งอยู่ที่บริเวณ หาดเตยงาม อ่าวนาวิกโยธิน สัตหีบ จ.ชลบุรี อนุสรณ์สถานทหารนาวิกโยธิน ยังเป็นที่สำหรับบรรจุอัฐิ (กระดูก) ทหารที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ในการรบ อีกด้วย


ประวัติความเป็นมาของ อนุสรณ์สถานทหารนาวิกโยธิน

• วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2527 พิธีวางศิลาฤกษ์ อนุสรณ์สถานทหารนาวิกโยธิน งานก่อสร้างต่าง ๆ ดำเนินการก่อสร้างโดยทหารนาวิกโยธิน ทั้งสิ้น และสร้างเสร็จสมบูรณ์ประมาณปลาย เดือน กรกฏาคม 2528  
• วันที่ 30 กรกฏาคม พ.ศ2528 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ  เสด็จพระราชดำเนินเปิดอนุสรณ์สถานทหารนาวิกโยธิน

ลักษณะของอนุสรณ์สถานทหารนาวิกโยธิน
รูปร่างอนุสาวรีย์ทหารนาวิกโยธิน เป็นรูป 6 เหลี่ยม ซึ่งแต่ละเหลี่ยมแทนทหารนาวิกโยธินทหารราบ,ทหารปืนใหญ่ ,ทหารช่าง,ทหารสื่อสาร และทหารลาดตระเวน ยอดอนุสาวรีย์ฯ เป็นธงราชนาวิกโยธินปักอยู่บนอุปกรณ์ประจำกาย ของทหารนาวิกโยธิน ที่ใช้ในการยกพลขึ้นบก ซึ่งแต่ละด้านมีความหมายดังนี้

ด้านหน้า เป็นรูปโน๊ตและเนื้อเพลง "ราชนาวิกโยธิน"  ที่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล อดุลยเดช พระราชทานแก่ทหารนาวิกโยธิน เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2502 ที่ทหารนาวิกโยธินถือเป็น พระมหากรุณาธิคุณอย่างล้นเกล้าล้นกระหม่อมเป็นอย่างยิ่ง ส่วนฐานเป็นประวัติทหารนาวิกโยธินที่เสียชีวิตในการสู้รบจากอดีตจนถึงปัจจุบัน

ด้านที่สอง ทางขวามือเป็นภาพปั้นของทหารนาวิกโยธินกำลังยกพลขึ้นบก ด้วยยานสะเทินน้ำสะเทินบก LVTP-7 ซึ่งทหารนาวิกโยธินถือเป็นเอกลักษณ์ที่แตกต่างไปจากเหล่าทัพอื่นส่วนฐานเป็นรายชื่อผู้เสียชีวิต จารึกไว้บนแผ่นทองเหลืองจำนวนทั้งสิ้น 12 แผ่น ๆละ 36 นาย

ด้านที่สาม ทางซ้ายมือเป็นภาพปั้นการปฏิบัติของทหารลาดตระเวน ทำการโดดร่มจากเครื่องบินพร้อมกับแพยาง และอุปกรณ์ในการบาดตระเวน สะเทินน้ำสะเทินบก เพื่อสำรวจหาดและทำลายเครื่องกีดขวาง ก่อนที่จะทำการยกพลขึ้นบกของกำลังส่วนใหญ่ ส่วนฐานเป็นรายชื่อผู้เสียชีวิต บนแผ่นทองเหลือจำนวนทั้งสิ้น 12 แผ่น ๆ ละ 36 นาย

ด้านที่สี่ ทางขวามือเป็นภาพปั้นการปฏิบัติการของทหารปืนใหญ่นาวิกโยธิน กำลังยิงปืนใหญ่ขนาด 155 มม.แบบ ซีจี 45 เป็นปืนใหญ่ที่ยิงได้ไกลที่สุดในประเทศไทย ส่วนฐานมีประตูและบันไดสู่ห้องส่วนล่างของอนุสาวรีย์ ฯ เป็นทีเก็บอัฐิของทหารนาวิกโยธินที่เสียชีวิต

ด้านที่ห้า ทางซ้ายมือเป็นภาพปั้นการปฏิบัติการร่วมของทหารราบ ทหารลาดตระเวนนาวิกโยธิน โดยใช้ยารนยนต์หุ้มเกราะคอมมานโด วี 150 ในการรบ ส่วนฐานมีประตูจัดทำขึ้นเป็นพิเศษลวดลายภายในประกอบด้วยเครื่องหมายความสามารถของทหารนาวิกโยธิน คือ เครื่องหมายความสามารถพิเศษ แขนงลาดตระเวนสะเทินน้ำสะเทินบกจู่โจม และเครื่องหมายความสามารถพิเศษโดดร่มกองทัพเรือ

ด้านที่หก อยู่ทางด้านหลังขออนุสาวรีย์ เป็นภาพปั้นของทหารนาวิกโยธิน ขนาด 5 เท่าของทหารจริง ยืนอยู่ในลักษณะเฉียงอาวุธ โดยใช้อาวุธประจำกาย ปลย.เอ็ม 16 เอ.1 ยืนหันหน้าสู่ทะเล รูปปั้นนี้สวมหมวกกระบังอ่อน เพื่อให้เห็นเด่นชัดแตกต่างจากทัพอื่น แสดงให้เห็นว่าทหารนาวิกโยธินซึ่งทุกคนคอยปกป้อง ฝั่งทะเล ส่วนฐานเป็นรายชื่อ พระนามและรายนาม อดีตผู้บัญชาการนาวิกโยธินที่ได้ล่วงลับไปแล้ว

ภาพที่เกี่ยวข้อง: 
สถานที่ตั้ง: 

หาดเตยงาม อ่าวนาวิกโยธิน สัตหีบ จ.ชลบุรี

แผนที่ แสดงที่ตั้ง : 
ข้อมูลจังหวัด: 
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว: 

ท่องเที่ยวสะดุดตา Spotlight Travel