อนุสาวรีย์พระยารัษฎานุประดิษฐ์ (คอซิมบี้ ณ ระนอง)

อนุสาวรีย์พระยารัษฎานุประดิษฐ์ (คอซิมบี้ ณ ระนอง)

อนุสาวรีย์พระยารัษฎานุประดิษฐ์ (คอซิมบี้ ณ ระนอง) ตั้งอยู่ที่สวนสาธารณะเขารัง อำเภอเมือง สร้างขึ้นเพื่อเชิดชูเกียรติให้กับพระยารัษฎานุประดิษฐ์ มหิศรภักดี (คอซิมบี้ ณ ระนอง พ.ศ. 2400-2456) ปูชนียบุคคลผู้สร้างสรรค์คุณประโยชน์ ทางด้านเศรษฐกิจและสังคมให้กับจังหวัด ภูเก็ต และเป็นผู้วางรากฐานความเจริญรุ่งเรือง ให้กับเกาะแห่งนี้มาจนถึงปัจจุบัน

พระยารัษฏานุประดิษฐ์ฯ เกิดที่จังหวัดระนอง ในตระกูลเจ้าเมืองระนอง สามารถพูดได้ 9 ภาษา และมีความรู้ทางด้านการปกครองเป็นอย่างยิ่ง ในปีพ.ศ. 2445 ได้รับการโปรดเกล้าให้เป็นสมุหเทศภิบาลในมณฑลภูเก็ต ซึ่งก่อนหน้านั้นถนนหนทางในภูเก็ตมีแค่เพียงทางไปตลาดเท่านั้น นอกนั้นเป็นทางเดินเท้าและทางเกวียน แม่น้ำลำคลองก็ตื้นเขินจากการทำเหมืองแร่ แต่หลังจากที่ท่านเข้าปกครอง ท่านก็ออกนโยบายเก็บค่าบำรุงเมืองกับเจ้าของเหมือนแร่ เพื่อนำเงินนั้นไปใช้พัฒนาเมือง และตัดถนนหลายสาย เช่น ถนนเยาวราช ถนนนคร ถนนโกมารภัจน์

นอกจากนี้ท่านยังได้ชักชวนบริษัทเหมืองแร่ ในต่างประเทศหลายแห่งให้มาลงทุน การทำเหมืองแร่ พร้อมกับชักชวนบริษัทรับซื้อแร่ เข้ามาซื้อแร่ยังภูเก็ต แล้วยังเชิญชวนธนาคารชาร์เตอร์ เข้ามาตั้งสาขาเพื่อเปิดบัญชีการโอนเงินซื้อขายแร่อีกด้วย ซึ่งผลจากนโยบายต่าง ๆ ทำให้ภูเก็ตเจริญก้าวหน้าไปมาก จนกล่าวได้ว่า สมัยนั้นภูเก็ตมีความเจริญเป็นรองแค่กรุงเทพฯเท่านั้น

และนอกจากอนุสาวรีย์พระยารัษฏานุประดิษฐ์ฯ (คอซิมบี้ ณ ระนอง) แล้ว บนเขารังแห่งนี้ยังเป็นจุดชมทัศนียภาพ ที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งของภูเก็ต และยังมีมุมสำหรับพักผ่อนหย่อนใจ มุมออกกำลังกาย และสันทนาการอีกมากมาย

สถานที่ตั้ง: 

สวนสาธารณะเขารัง อำเภอเมือง จ.ภูเก็ต

แผนที่ แสดงที่ตั้ง : 
[gmap markers=letters::7.894011499036306,98.37985342737738 |zoom=14 |center=7.892883955019766,98.38385581970215 |width=400px |height=450px |control=Micro |type=Map]
ข้อมูลจังหวัด: 
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว: 

ท่องเที่ยวสะดุดตา Spotlight Travel