อุทยานธรรมะและหอศิลป์ ลำพูน

อุทยานธรรมะและหอศิลป์ ลำพูน

อุทยานธรรมะและหอศิลป์ ลำพูน ตั้งอยู่ที่ 109/2 หมู่ 1 บ้านป่าซางน้อย อำเภอป่าซาง สามารถเดินทางไปตามทางหลวงหมายเลข 106 และเข้าซอยข้างตลาดป่าซางไป 500 เมตร อุทยานมีเนื้อที่ประมาณ 13 ไร่ ก่อตั้งโดยคุณอินสนธิ์ วงศ์สาม ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ประติมากรรม) ปี พ.ศ. 2542 และคุณเวนิเซีย วอล์คกี้ ประติมากรชาวอังกฤษ มีวัตถุประสงค์เพื่อจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวประเภทศิลปะและธรรมะ แสดงงานศิลปะโดยสอดแทรกธรรมะซึ่งเข้าใจง่ายและสนุกสนาน อาจกล่าวได้ว่าเป็นศูนย์แห่งการพัฒนาจิตวิญญาณและศิลปกรรมร่วมสมัย

ภายในอุทยานธรรมะและหอศิลป์ เป็นสวนร่มรื่น มีหอศิลป์สำหรับจัดแสดงงานประติมากรรม เกี่ยวกับธรรมะและพระพุทธศาสนา ผลงานประติมากรรมชิ้นเอกคือ "น้ำพุแห่งปัญญา" แสดงถึงหลักธรรมแห่งมรรค 8 รอบ ๆ อาคารมีแบบจำลองประติมากรรม มุมแสดงเสียงพิเศษ เรือนไทยแสดงผลงานและประวัติของคุณอินสนธ์ วงค์สาม

นอกจากนี้ยังเป็นศูนย์กลางเรียนรู้ของชุมชนท้องถิ่น ในการอนุรักษ์ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม วันเสาร์-อาทิตย์ มีการแสดงการปั่นฝ้าย ทำฝ้าย ย้อมสี ทอผ้า ฯลฯ สามารถทดลองปั่นและทอฝ้าย ทำหลังคาบ้านจากหญ้าแฝก สร้างมู่ลี่ เรียนรู้การทำบ้านดิน ค่าเข้าชม 500 บาท (รวมวิทยากรนำชมพื้นที่โดยรอบ หอศิลป์ และพิพิธภัณฑ์อินสนธิ์ พร้อมอาหารว่าง) และ 1000 บาท (รวมวิทยากรนำชมพื้นที่โดยรอบ หอศิลป์ และพิพิธภัณฑ์อินสนธิ์ พร้อมอาหารกลางวัน)

เปิดให้เข้าชมทุกวันตั้งแต่เวลา 10.00 - 16.00 น. โทรศัพท์นัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้าชมที่ 0 5352 1609 E-mail: dpp@loxinfo.co.th, www.dhammapark.com

ติดต่อ: 

โทรศัพท์นัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้าชมที่ 0 5352 1609 E-mail: dpp@loxinfo.co.th, www.dhammapark.com

สถานที่ตั้ง: 

ตั้งอยู่ที่ 109/2 หมู่ 1 บ้านป่าซางน้อย อำเภอป่าซาง

แผนที่ แสดงที่ตั้ง : 
[gmap markers=letters::18.519720723416455,98.93726849542873 |zoom=15 |center=18.521649558279073,98.94012451171875 |width=400px |height=450px |control=Micro |type=Map]
ข้อมูลจังหวัด: 

ท่องเที่ยวสะดุดตา Spotlight Travel