อุทยานประวัติศาสตร์สงคราม ๙ ทัพ

อุทยานประวัติศาสตร์สงคราม ๙ ทัพ

อุทยานประวัติศาสตร์สงคราม ๙ ทัพ ตั้งอยู่บริเวณทุ่งลาดหญ้า ตำบลช่องสะเดา ห่างจากตัวเมืองประมาณ ๔๐ กิโลเมตร เดินทางไปตามทางหลวงหมายเลข ๓๒๓ จากนั้นเข้าทางหลวงหมายเลข ๓๑๙๙ ( กาญจนบุรี-เขื่อนศรีนครินทร์ ) ประมาณกิโลเมตรที่ ๒๔ แล้วเลี้ยวซ้ายไป ๗๐๐ เมตร เป็นสถานที่รวบรวมเกี่ยวกับประวัติศาสตร์สงคราม ๙ ทัพ ซึ่งเป็นสงครามครั้งสำคัญและ ยิ่งใหญ่ของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เพื่อป้องกันการรุกรานของพระเจ้าปดุงกษัตริย์พม่าในปี พ.ศ. ๒๓๒๘

ชัยชนะ ในสงครามครั้งนี้โดยเฉพาะในสมรภูมิทุ่งลาดหญ้า ทำให้ประเทศไทยสามารถรักษาเอกราชและดำรงความเป็นชาติมาถึงปัจจุบัน ภายในอาคารจัดเป็นตู้จำลองเหตุการณ์ และโต๊ะทรายแสดงภูมิประเทศจำลองเส้นทาง การเดินทัพของข้าศึก นอกจากนี้ยังมีหอสังเกตการณ์ เพื่อให้ผู้ที่มีความสนใจประวัติศาสตร์เข้าใจ การเลือกใช้ภูมิประเทศในการเดินทัพ และจุดสกัดกั้นทัพพม่าได้ชัดเจนขึ้น

เปิด ให้เข้าชมทุกวัน ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐–๑๗.๐๐ น. สอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายยุทธการ จังหวัดทหารบก กาญจนบุรี โทร. ๐ ๓๔๕๘ ๙๒๓๓-๕ ต่อ ๕๑๐๑๕

ติดต่อ: 

สอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายยุทธการ จังหวัดทหารบก กาญจนบุรี โทร. ๐ ๓๔๕๘ ๙๒๓๓-๕ ต่อ ๕๑๐๑๕

สถานที่ตั้ง: 

ตั้งอยู่บริเวณทุ่งลาดหญ้า ตำบลช่องสะเดา อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

แผนที่ แสดงที่ตั้ง : 
[gmap markers=letters::14.212066481959077,99.23482310765394 |zoom=12 |center=14.216463756160174,99.24877166748047 |width=400px |height=450px |control=Micro |type=Map]
ข้อมูลจังหวัด: 
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว: 

ท่องเที่ยวสะดุดตา Spotlight Travel