อุทยานมัจฉาโขงกุดหวาย

อุทยานมัจฉาโขงกุดหวาย

อุทยานมัจฉาโขงกุดหวาย อยู่ ห่างจากตัวเมืองประมาณ 10 กิโลเมตร อยู่ในความดูแลของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาน้ำจืดและต้นไม้ หลายชนิด เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชนทั่วไป

สถานที่ตั้ง: 

อุทยานมัจฉาโขงกุดหวาย อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม

แผนที่ แสดงที่ตั้ง : 
[gmap markers=letters::16.225602717177622,103.3180646893743 |zoom=15 |center=16.224317086535596,103.31860542297363 |width=400px |height=450px |control=Micro |type=Hybrid]
ข้อมูลจังหวัด: 
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว: 

ท่องเที่ยวสะดุดตา Spotlight Travel